Arkistonumero
3516
Luokka
Puheet
Puhuja
Ulkoministeri Timo Soini
Lähde
Alkuperäinen kieli
Englanti
Kieli
Päiväys
23.9.2016

Ulkoministeri Timo Soinin puhe päätöslauselma 1325 - Naiset, rauha ja turvallisuus Focal Point -verkoston lanseeraustilaisuudessa, YK:n 71. yleiskokous, New York, 23.9.2016

seroquel 50 mg cost Haluan kiittää Espanjan hallitusta ja muita tämän kokouksen kutsumisesta koolle käynnistämään Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaan liittyvä 1325-focal point'ien verkosto.

operazioni binarie 60 secondi si guadagna

simulatore per opzioni binarie Tämä on todella hyvin ajoitettu aloite! Useissa tuoreissa YK:n raporteissa korostetaan sitä, että naisten osallistumista rauhan ja turvallisuuden vahvistamiseen tähtääviin ponnisteluihin on lisättävä. Globaaliselvityksessä peräänkuulutettiin syystäkin tehokkaampaa toimeenpanoa.

Tastylia, Tadalafil Oral Strip

banc de binary demo Suomi toteuttaa parhaillaan toista kansallista toimintaohjelmaa, ja kolmannen laatiminen on aloitettu. Vaikka tehtävää on vielä paljon, on jotain jo saavutettu:

opciones binarias metodo Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä toimivista suomalaisista on noussut yli 40prosenttiin.

exercising stock options canada Kaikki kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvat saavat sukupuolinäkökulman huomioon ottamista koskevaa koulutusta.

info trading ob Suomi on jatkanut ponnisteluja sekä YK:ssa toimivien että alueellisten rauhanvälitysrakenteiden vahvistamiseksi. Naisten täysipainoinen ja mielekäs osallistuminen on tässä työssä keskeistä.

bdswiss com seriös Meidän on varmistettava, että vähintään 40prosenttia erityisedustajista ja rauhanvälittäjistä sekä kriisinhallinnan johtotehtävissä toimivista on naisia. Miesten on osallistuttava tasavertaisesti naisten kanssa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Keskeistä tässä on ylimmän johdon sitoutuneisuus.

handla binära optioner flashback Meidän tulisi pyrkiä soveltamaan 1325-yhteisön parissa saatuja kokemuksia muillakin aloilla. Esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen riippuu edistyksestä hauraissa ympäristöissä. Humanitaarista apua annettaessa nousee esille vakavia kysymyksiä, jotka liittyvät naisten ja tyttöjen aseman tukemiseen ja konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseen. 1325:stä voi olla apua terrorismin ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjunnassa. Pitäkäämme huoli siitä, että nämä tärkeät synergiaedut koituvat kaikkien hyödyksi.

simulatore trading opzioni binarie Tämä koskee myös asekauppasopimusta, joka ensimmäisenä kansainvälisenä sopimuksena ottaa huomioon asekaupan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan välisen yhteyden. Naiset kärsivät usein aseellisissa selkkauksissa eniten, mutta he ovat myös tärkeä resurssi sääntelemättömän asekaupan hillitsemisessä.

köpa kvinnlig Viagra Asekauppasopimuksen nykyisenä puheenjohtajana Suomi painottaa sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja pitää esillä naisten roolin huomioimisen tarvetta.

Buy Priligy generic Tiedämme, että Naiset, rauha ja turvallisuus ‑päätöslauselman täytäntöönpano ei onnistu ilman kansalaisyhteiskunnan panosta. Kansalaisyhteiskunta toteuttaa myös merkittävää seurantatehtävää. Todellisen edistyksen saavuttamiseksi toivoisin näkeväni enemmän strategisia kumppanuuksia valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

www binaere strategien de Kansallisella tasolla on paljon hyvin erilaisia 1325-sidosryhmiä. Olen vakuuttunut, että nyt käynnistettävä verkosto osoittautuu hyödylliseksi ja arvokkaaksi toimijaksi, joka auttaa koordinointikeskuksia ja UN Womenia viemään päätöslauselman toimeenpanoa eteenpäin.

come giocare in borsa cone opzioni binarie Tämä puhe on tulostettu Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämästä EILEN-arkistosta.

Suositeltava viittaustapa:
Timo Soini: Ulkoministeri Timo Soinin puhe päätöslauselma 1325 - Naiset, rauha ja turvallisuus Focal Point -verkoston lanseeraustilaisuudessa, YK:n 71. yleiskokous, New York, 23.9.2016, 23.9.2016, http://www.eilen.fi//3516/ (24.9.2017)

Tulosta sivu Lisää kirjanmerkki