Ladda ner sidan

Början av 90-talets utrikesministrars tal nu i arkivet

28. Januari 2014

Paavo Väyrynen var Finlands utrikesminister under åren 1991-1993 i Ahos regering (H65). Väyrynens tal från den tiden har nu fogats till arkivet. Talen är inalles 93 st., av vilka på olika språk enligt följande: på finska 65 st., på svenska 10 st. och på engelska 44 st. Av några tal finns det översättningar till franska, tyska och ryska.

Heikki Haavisto var Finlands utrikesminister under åren 1993-1995 i samma Ahos regering (H65). Haavisto innehade en central position i Finlands EU-medlemskapsförhandlingar. Haavistos tal i egenskap av utrikesminister har fogats till arkivet. Talen är 59 st., och språkversioner finns enligt följande: på finska 34 st., på svenska 4 st. och på engelska 32 st.

Paavo Rantanen blev utrikesminister i stället för Heikki Haavisto då denne drabbades av ett sjukanfall. Rantanen var politiskt obunden, och utrikesminister i Ahos regering (H65) 3.2.1995 – 13.4.1995 (70 dagar). I arkivet finns det två tal av honom (båda är på finska).

Talen i originalversion är deponerade i utrikesministeriets arkiv.