Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Republikens presidents hälsning på mors dag den 10 maj 2020

Bästa mödrar!

På mors dag slår naturen ut i blom och gläder oss. Fåglarna bygger bo. Som en hyllning till alla mammor.

I år kan en riksomfattande morsdagsfest inte ordnas på grund av coronaviruset. Även om vi inte samlas till fest, belönas också i dag mödrar som meriterat sig inom fostran och visat prov på ansvar.

Alla mammor är värda att bli uppvaktade. Att få erkänsla för den omvårdnad de gett, för vardagsrutinerna och omsorgen.

I många familjer är mors dag i år helt annorlunda än tidigare. Alla har inte ens möjlighet att få träffa den som står dem närmast, sin mamma.

Många mammor är på jobb och tar hand om andra.

Många mammors vardag har förändrats. Oron för ekonomin har ökat. Också nya förpliktelser, såsom att ordna barnens skolgång hemma, kan tära på krafterna.

Många mammor bor ensamma. Nu behöver vi nya sätt för att kommunicera och skapa närhet.

Mors dag är ett bra tillfälle att påminna om familjens och den sociala gemenskapens betydelse. Familjen är särskilt viktig just nu, men morsdagens kärnbudskap är bra att komma ihåg också efter den här dagen och när undantagstillståndet är över: vi ska bemöta varandra med vänlighet och omtanke.

Jag önskar alla mammor och deras anhöriga krafter i vardagen och en glad mors dag!

Bookmark