Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN-evenemanget SDG Moment den 18 September 2020

Fru vice generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser, Mina damer och herrar!

Vi befinner oss mitt i en global kris orsakad av covid-19-pandemin. Krisen har medfört utmaningar också för många av målen för hållbar utveckling. Förutom de mål som är inriktade på hälsa och fattigdom vill jag betona vikten av jämställdhet mellan könen.

När våra samhällen står inför kaos urholkas ofta kvinnors och flickors rättigheter, särskilt vad gäller området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi måste beslutsamt skydda dessa rättigheter. För att bygga en hållbar framtid behöver vi också kvinnors och flickors fulla bidrag.

***

Den nuvarande krisen ger oss också en möjlighet som vi inte har råd att missa. Över hela världen ser vi hur regeringar och institutioner svarar på krisen med enorma finansiella stimulanspaket.

Vi måste se till att dessa medel används på ett klokt sätt. För att verkligen kunna ”Build Back Better and Greener” måste vår återhämtning nu anpassas till Agenda 2030, klimatavtalet från Paris och konventionen om biologisk mångfald.

***

Det är inte möjligt att uppnå målen för hållbar utveckling före 2030 utan tillräcklig finansiering. På nationell nivå kommer Finland därför att fortsätta att integrera målen för hållbar utveckling i sin statsbudget. Vi siktar på att Agenda 2030 ska utgöra grunden för all regeringspolitik. Vi är fast beslutna att ställa om Finland till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle under detta årtionde.

Också globalt, tillsammans med medordförandelandet Chile, deltar Finland aktivt i koalitionen av finansministrar med ett gemensamt engagemang för klimatpolitik, nu med över 50 medlemmar.

Samtidigt som vi hanterar den pågående pandemin måste vi också stärka den globala resiliensen mot framtida chocker. Vi kan inte uppnå detta utan globalt samarbete. Vi kan inte uppnå detta utan ett starkt regelbaserat multilateralt system. Och vi kan inte uppnå detta utan målen för hållbar utveckling.

Bookmark