Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s 75-årsjubileumsession den 21 september 2020

Herr generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser!

I dag firar vi Förenta nationernas 75-årsjubileum. Vi hedrar med rätta dess prestationer och ansträngningar för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

Men vi måste vara ärliga: jubileumsdagen kommer vid en svår tidpunkt för FN. Vår mänsklighet konfronteras med gemensamma fiender – från covid-19-pandemin till klimatförändringen.

Samtidigt har vår förmåga att hitta gemensamma svar försvagats. De normer och institutioner som vi har byggt tillsammans under årtionden är utsatta för allt större press. Internationella avtal utmanas och tolkas på ett sätt som försvagar både deras möjligheter och legitimitet.

Denna utveckling måste brytas. De globala utmaningar som hotar mänsklighetens existens kräver ett effektivt multilateralt samarbete. Vi behöver nu Förenta nationerna mer än någonsin.

***

Finland anslöt sig till Förenta nationerna 1955. Vid ceremonin för att fira vårt medlemskap sade den finska representanten, och jag citerar:

”En av de största uppgifterna för vår gemenskap av nationer är att bygga upp och stärka ett rättssystem som bygger på universell respekt för ömsesidiga rättigheter mellan alla nationer. I detta konstruktiva arbete för mänsklighetens bästa önskar Finland, utifrån sina tankar och ambitioner, helhjärtat delta.”

Dessa ord gäller fortfarande i dag. Finland står fast vid detta mål.

I den jubileumsdeklaration som vi godkände i dag förbinder vi oss ånyo till FN:s principer. Den sjuttiofem år gamla stadgan har stått sig genom tiderna.

Vi alla – folken i Förenta nationerna – har i uppgift att upprätthålla stadgan och dess värderingar. Och det är vårt ansvar att bygga den framtid vi vill ha – att skapa en fredligare, mer hållbar och rättvisare värld för kommande generationer.

Bookmark