Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Pääministeri Petteri Orpon puhe eduskunnalle: Valtioneuvoston tiedonanto hallitusohjelmasta 21.6.2023

Pääministeri Petteri Orpon puhe eduskunnan täysistunnossa, jossa annettiin valtioneuvoston tiedonanto hallitusohjelmasta. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,
ärade talman,

Olen tyytyväinen, että saan tänään tuoda hallitusohjelman tiedonantona tälle eduskunnalle. 

Olemme yhdessä neljän puolueen kanssa tehneet perusteellista ja huolellista työtä, jotta voimme vastata siihen, mitä suomalaiset kevään eduskuntavaaleissa halusivat. Suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta. He halusivat, että velkaantuminen pysäytetään ja että perusasiat tässä maassa pannaan kuntoon. 

Tätä muutosta lähdemme nyt toteuttamaan. Olemme saaneet kansalta työhömme vahvan mandaatin. 

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit ovat yhdessä tehneet ohjelman, joka toteutuessaan vie Suomen sinne, missä meidän paikkamme kuuluu olla: muiden hyvinvoivien Pohjoismaiden joukkoon. Haluamme, että työllisyytemme on pohjoismaisella tasolla. Haluamme, että meillä on pohjoismainen talouskasvu, sosiaaliturva ja maahanmuuttopolitiikka. 

Velkaantumisen taittaminen vaatii mittavia sopeuttamistoimia. Olemme sitoutuneet sopeuttamaan julkista taloutta 6 miljardilla eurolla. Me teemme sen, koska niin on tehtävä. Velkaantuminen on niin nopeaa, että se uhkaa hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa, palveluita. Samaan aikaan olemme tilanteessa, jossa työllisyysasteemme on liian alhainen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Vanheneva väestömme tarvitsee palveluja ja hoivaa. 

Aikaa jahkailuun ja tosiasioiden pakoiluun ei enää ole. Nyt on viimeinen hetki yrittää kääntää Suomen talous kestävän kasvun uralle ja turvata hyvinvointiyhteiskunta myös tuleviksi vuosiksi. 

Ratkaisut, joita olemme tehneet ovat vaikeita. Mutta ne ovat välttämättömiä. 

Hallituksen keinoja saa arvostella. Avoin keskustelu ja haastaminen kuuluu hyvään yhteiskuntaan, se kuuluu parlamentarismiin. Arvostelijoilta kuitenkin odotan vaihtoehtoisia, perusteltuja ratkaisuja. Viime kevään vaalikeskusteluista saakka olen niitä perännyt. Pelkän ei:n sanominen ei ole vaihtoehto. Velan lisääminen entisestään ei ole vaihtoehto. 

Puhuessani tälle eduskunnalle vaalikauden alussa totesin, että uskon meillä kaikilla olevan yhteinen tavoite: suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Siihen tähtää myös tämä hallituksen ohjelma. Se on Suomen lähihistorian kunnianhimoisin uudistusohjelma. 

Suomalaisille viestini on: toivottavasti mahdollisimman moni teistä lukee hallitusohjelman ja muodostaa siitä mielipiteensä itse. 

Arvoisa puhemies, 

Hallitus haluaa rakentaa vahvan ja välittävän Suomen, joka pärjää maailman myrskyissä. Taloudellisesti vahva Suomi on kriisinkestävä. Taloudellisesti vahva Suomi on välittävä. Se kykenee tarjoamaan palveluita ja tukea kaikenikäisille ja elämän eri tilanteisiin sekä pitämään huolta heikoimmista. 

Siksi meidän tärkein tehtävämme on viedä läpi tulevia vuosikymmeniä palvelevat uudistukset, jotka saavat aikaan kestävää kasvua ja nostavat työllisyyden pohjoismaiselle tasolle. 

Suomen pitää olla maa, jossa työikäiset ja -kykyiset ovat töissä, ja jossa kannattaa yrittää. Työn vastaanottamisen pitää kannattaa ja työn tekemisen palkita. Tahdomme, että Suomi on maa, jossa yritysten kasvunälkää ei suitsita kireällä byrokratialla. 

Hallitus pitää menot kurissa, mutta samalla se tekee rohkeasti investointeja, jotka tukevat kestävän kasvun syntymistä ja lisäävät uskoa tulevaan. 

Tiedämme, että korkea osaaminen on aina ollut Suomen menestyksen tae ja sitä se on myös tulevaisuudessa.

Meidän pitää saada kouluissa perusasiat kuntoon, jotta pystymme nostamaan Suomen takaisin maailman osaavimpien kansakuntien joukkoon. Jokaisella peruskoulusta valmistuvalla nuorella pitää olla sellaiset tiedot ja taidot, että hänellä on edellytyksiä jatkaa toisen asteen koulutukseen ja siitä eteenpäin.  

Siksi vahvistamme peruskoulua 200 miljoonalla. Uudistamme muun muassa oppimisen tukea koskevan lainsäädännön, jotta oppilaiden oikeus tarvitsemaansa yksilölliseen tukeen toteutuu. Panostamme perustaitojen oppimiseen lisäämällä viikkotunteja. 

Jatkamme määrätietoisesti tavoitetta saada vähintään puolelle nuoresta ikäluokasta korkeakoulututkinto. 

Nuorissa on meidän tulevaisuutemme. Valoisa tulevaisuus edellyttää, että huolehdimme myös nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Parannamme pääsyä mielenterveyspalveluihin ja toteutamme terapiatakuun. Tuemme nuorten – ja kaikenikäisten suomalaisten – hyvinvointia vahvistamalla liikunnallista elämäntapaa. 

Suomella on kaikki mahdollisuudet tavoitella maailman huippuja. Siksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessakin sitoudumme nostamaan TKI-rahoituksen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ohjaamme TKI-toimintaan mittavat, 1 miljardin euron pysyvät vuosittaiset panostukset. Tämä päätös kantaa hedelmää vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Hallitus tekee aluepolitiikkaa, jossa hyötyjänä on koko Suomi. Teemme valtavat, 3 miljardin investoinnit infraan, jotta koko maa pääsee mukaan kestävään kasvuun. Laitamme koko Suomen kuntoon investoimalla 1,5 miljardia raiteisiin ja saman verran muihin väyliin. Joka puolella maata pitää voida yrittää ja menestyä. 

Arvoisa puhemies, 

Tarvitsemme Suomeen lisää yrittäjyyttä ja kasvuhakuisia yrityksiä, sillä yrityksiin ne työpaikat syntyvät. On aika tehdä yrittäjyyden ja omistajuuden kunnianpalautus.

Vahvistamme yrittämisen edellytyksiä purkamalla turhia esteitä yrittämisen tieltä. Lisäämme reilua kilpailua, avaamme markkinoita kuluttajien etu edellä ja kevennämme sääntelyä. Lisäämme paikallista sopimista tavalla, joka antaa 70 000:lle uudelle yritykselle mahdollisuudet hyödyntää työehtosopimusten joustoja. 

Neljää hallituspuoluetta yhdistää vahva usko siihen, että työ on hyvinvoinnin lähde. Se antaa toimeentulon ja merkitystä elämään. Siksi teemme kaikkemme, jotta yhä useammalla suomalaisella on työtä. 

Tavoitteemme on, että Suomessa on vaalikauden loppuun mennessä 100 000 uutta työllistä. Autamme työtä vailla olevia ja avoimia työpaikkoja kohtamaan muun muassa parantamalla työvoimapalveluita. Porrastamme ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että se kannustaa nopeaan uudelleen työllistymiseen. 

Uudistamme sosiaaliturvaa niin, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan. Suomi tarvitsee myös työperäistä maahanmuuttoa. Tänne saa tulla töihin ja rakentamaan maan hyvinvointia. 

Tulevaisuutemme yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, miten onnistumme ilmastonmuutoksen hillitsemissä. Näemme tähän haasteeseen vastaamisen myös suurena mahdollisuutena Suomelle.

Panostamme puhtaaseen energiaan ja torjumme määrätietoisesti ilmastonmuutosta. Pakoputkien sijaan meidän katseemme on isommissa piipuissa. Puhdas ja edullinen energia houkuttelee investointeja Suomeen. Tämä hallitus on historian ydinvoimamyönteisin. 

Puhdas suomalainen teollisuus luo työtä, ja viemällä puhtaalla energialla tuotettuja tuotteita pystymme kasvattamaan ilmastokädenjälkeämme maailmalla. 

Vaalimme sitä, mikä lisää hyvinvointiamme: luontoa ja sen monimuotoisuutta. 

Hallitus suojelee valtion vanhoja metsiä. Vapautamme virtavesiä ja suojelemme Itämerta ja erityisen haavoittuvaa Saaristomerta. Suurimpana yksittäisenä tekona edistämme Heinäveden Palokin koskien ennallistamista yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Jatkamme METSO, Helmi- ja NOUSU-ohjelmia ja kohdennamme lisäsuojelua luontoarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin. 

Arvoisa puhemies, 

Vahva ja välittävä Suomi on maa, jossa ihmiset voivat elää turvassa. Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen on valtion tärkein tehtävä.

Elämme maailman aikaa, jossa Euroopan turvallisuuteen kohdistuu vakavin uhka vuosikymmeniin. 

Hallitus aloittaa historiallisessa tilanteessa: olemme läntisen puolustusliiton täysivaltainen jäsen. Nato-Suomen rakentaminen on yksi hallituksen keskeisimmistä tehtävistä.

Suomi on jatkossakin avoin ja kansainvälinen maa. Teemme aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä niin EU:ssa kuin YK:ssa. Yhdessä voimme olla meille tärkeissä asioissa enemmän. 

Ukraina taistelee koko Euroopan turvallisuuden puolesta. Hallitus on sitoutunut auttamaan Ukrainaa voittamaan sodan. Olemme sitoutuneet auttamaan ukrainalaisia, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan. 

Huolehdimme omasta puolustuksestamme ja parannamme huoltovarmuutta muun muassa turvaamalla kotimaisen puhtaan ruoantuotannon edellytykset. 

Maan sisäinen turvallisuus, vakaus, vaatii sekin puolustamista.

Vahvistamme sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Haluamme vahvistaa suomalaisten luottamusta viranomaisiin. Tavoitteemme on, että rikoksia pystytään selvittämään nykyistä nopeammin ja että oikeuskäsittelyt nopeutuvat. Poliisien määrän nostamme 8000:een. 

Tämän vuoden loppuun mennessä laadimme laajan toimenpideohjelman, jolla katkaistaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen. Siihen tarvitsemme niin kovia kuin pehmeitä keinoja ja moniammatillista otetta. 

Arvoisa puhemies, 

Tärkeä osa arjen turvallisuutta ovat toimivat palvelut. Se, että apua ja hoitoa saa silloin, kun sitä tarvitsee. 

Vahva ja välittävä Suomi pystyy turvaamaan kaikenikäisille palvelut, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja hoivaan, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Ilman niitä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa.

Nyt vanhuspalvelut ovat kriisissä ja hoitojonot niin perus- kuin erikoissairaanhoitoon monin paikoin kohtuuttoman pitkät. 

Edellinen hallitus loi raamit ja uudisti sote-hallinnon. Tämän hallituksen tehtävänä on viedä uudistusta eteenpäin niin, että se näkyy ihmisten arjessa parempina palveluina. Meidän on saatava palveluketjut kuntoon ja riittävästi hoitajia. Hallitus käynnistää välittömästi työn hoitajapulaan vastaamiseksi. 

Laitamme vanhuspalvelut kuntoon ja huolehdimme, että vanhukset saavat tarvitsemansa hoivan. 

Lähdemme purkamaan hoitojonoja päättäväisesti ja osoitamme Kela-korvauksen avulla tehtävään jonojen purkamiseen 335 miljoonaa euroa. Tahdomme vapauttaa julkisen puolen palveluita heille, joiden palvelutarve on suuri ja edellyttää moniammatillista otetta. 

Vuonna 2027 hallitus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin 4 miljardia euroa enemmän kuin nyt. Tekemällä asioita paremmin ja tehokkaammin, esimerkiksi ennaltaehkäisyä ja teknologiaa hyödyntämällä pystymme kuitenkin hillitsemään vauhtia, jolla kustannukset kasvavat. 

Pidämme huolta, että perheet saavat tukea. Parannamme muun muassa alle 3-vuotiaiden lapsilisää.

Ja kyllä: haluamme, että yhä useampi suomalainen saa palkkaa tulonsiirtojen sijaan. Ja että sillä palkalla tulee toimeen. Tämä on hallituksen työlinja.

Monen ihan tavallisen keskituloisen suomalaisen elämästä on tullut tiukkaa, vaikka kuinka yrittäisi palkasta tai eläkkeestä säästää. Korkojen ja hintojen nousu tekee arjesta kitkuttelua. 

Hallitus pyrkii päätöksenteossaan huomioimaan suomalaisten ostovoiman ja varmistamaan, etteivät arjen kustannukset kasva kohtuuttomiksi. 

Arvoisa puhemies, 

Vahvassa ja välittävässä Suomessa perusasiat ovat kunnossa.

Yhteiskunnassa, jossa perusasiat ovat kunnossa, ihmisillä on mahdollisuus elää oman näköistään hyvää elämää. 

Valtiovallan tehtävä on tarjota puitteet vapaudella ja mahdollisuuksille. Sen tehtävänä ei ole holhota tai pitää ihmisiä paikallaan. 

Suomalaiset äänestivät vaaleissa muutoksen puolesta, ja sitä muutosta hallitus lähtee nyt toteuttamaan. Meille vahva ja välittävä Suomi rakentuu konkreettisista ja rehellisistä ratkaisuista. Ratkaisuista, joilla luodaan valoisa näkymä tulevaan. 

Hallitusohjelmaa varten kuulimme yli tuhatta asiantuntijaa. Olemme pyrkineet valitsemaan heiltä mukaan parhaat keinot. Ne eivät ole oikeistolaisia tai vasemmistolaisia keinoja, vaan asiantuntijoiden tarjoamia ratkaisuja Suomen ja suomalaisten parhaaksi. 

Tämän päivän rohkeilla ratkaisuilla ja uudistuksilla varmistamme, että huomenna Suomi kukoistaa. Hyvin tässä käy. 

Bookmark