Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Ministeri Thomas Blomqvistin puheenvuoro eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa rajaesteistä

Arvoisa puhemies,

Pohjoismaiden yhteinen visio on, että meistä tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Rajaestetyöllä on suuri merkitys vision toteutumiselle. Rajaestetyö on merkittävää monelle kansalaiselle ja keskeistä liikkuvuuden helpottamisessa ja kilpailukyvyn luomisessa yhteiseen Pohjolaamme. Rajaestetyö on osa tämän hallitusohjelman prioriteetteja ja sen toimenpideohjelmaa.  

Suomi on kuluvana vuonna toiminut aktiivisesti liikkuvuuden esteiden poistamisessa. Suuri haaste rajaestetyölle on meidän kaudella ollut koronapandemian takia käyttöönotettujen liikkuvuusrajoitusten aiheuttamat niin sanotut ”rajahäiriöt”.

Värderade talman,

Coronakrisen och inreserestriktionerna som infördes på grund av pandemin har inneburit utmaningar för det nordiska samarbetet. Restriktionerna drabbade de nordiska gränsregionerna speciellt hårt. Under pandemin har det rapporterats om en särskild kategori av gränshinder, så kallade coronarelaterade störningar. Med hjälp av det nordiska samarbetet har man samlat in information om de olika störningarna och även hittat lösningar på en del av problemen. Jag är glad över att många av de coronarelaterade störningarna nu kunnat lösas, dels tack vare samarbete och dels tack vare att coronarelaterade restriktioner upphävts.

Kun nyt katsomme eteenpäin, ja jatkamme pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä ja vahvistamista, on tärkeää kiinnittää huomiota rajaseutujen kokemuksiin ja ottaa mukaan pandemia-aikana oppimamme. Osana Suomen puheenjohtajuutta olemme käynnistäneet hankkeen, jossa pureudutaan pandemia-ajan rajapäätösten yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja yhteistyön jatkonäkymiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkimushanke valmistuu vielä puheenjohtajuus-kautemme aikana.

Arvoisa puhemies,

Viimeksi kuluneen vuoden aikana rajaesteitä on selvitetty 8 kappaletta, esimerkiksi liittyen Pohjoismaista toiseen maahan muuttavan sosiaalietuuksien maksuihin. Rajaestetyötä tullaan lähiaikoina sujuvoittamaan entisestään lanseeraamalla uuden digitaalisen portaalin rajaesteiden ilmoittamiselle.

Suomen johdolla on myös työstetty pohjoismaisen rajaesteneuvoston uusi mandaatti, joka hyväksytään vielä tänä vuonna. Koko rajaesteneuvosto kutsuttiin keskusteluun tästä yhteistyöministerikokoukseen Ahvenanmaalla syyskuussa.

Työ jatkuu ja yhdessä me Pohjoismaat olemme vahvempia jatkossakin.

 

Kiitos, tack!

Bookmark