Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolusutusministeri Rehn Lapuan patruunatehtaan osakeyhtiöittämistilaisuudessa

Hyvät läsnäolijat!

Valtioneuvosto on eilen tekemällään päätöksellä oikeuttanut
puolustusministeriön muodostamaan budjettisidonnaisesta
valtion liikelaitoksesta, Lapuan patruunatehtaasta,
osakeyhtiön. Uuden osakeyhtiön nimeksi tulee PATRUUNATEHDAS LAPUA
OY.

Valtioneuvoston valtuus perustuu Eduskunnan juuri ennen
joulua hyväksymään lakiin Lapuan patruunatehtaan
muuttamisesta valtionenemmistöiseksi osakeyhtiöksi.
Lapuan patruunatehtaan historiaan kuuluu monia eri vaiheita.
Tehdas perustettiin Eduskunnan päätöksellä 27.3.1923
puolustuslaitoksen tarpeisiin "kiväärinpanoksien" valmistusta
varten. Juhlalliset avajaiset pidettiin 31.1.1925. Tehtaan
nimeksi tuli VALTION PATRUUNATEHDAS, jonka lyhennys VPT tuli
tunnetuksi niin koti- kuin ulkomaillakin.
Jo 1920-luvun loppupuolella ampumaurheilun kasvun myötä
alettiin varsinkin suojeluskuntajärjestön piirissä esittää
vaatimuksia patruunoiden laadun ja osumatarkkuuden
kehittämiseksi.

Tästä alkoi voimakas tutkimus- ja kehitystyö, joka on ollut
leimaa antavana koko tehtaan historian ajan aina näihin
päiviin saakka. Tämä työ on tuonut maallemme useita
maailmanennätyksiä ja maailmanmestaruuksia.
Vuonna 1937 aloitettiin tehtaalla huomattavat laajennustyöt,
jotka osin jatkuivat sotien aikanakin.
Pääosin Valtion patruunatehtaan ansiota oli, ettei
kummankaan sodan aikana ollut kiväärinpatruunoista puutetta.
Sotien jälkeen peruutettiin puolustusvoimien patruunatilaukset
ja tehdas siirrettiin kauppa- ja teollisuusministeriön
alaisuuteen.

Tehtaan edessä oli sopeutuminen siviilituotantoon. Tehdas
valmisti erilaisia metallituotteita osallistuen myös
sotakorvaustoimituksiin. Tuolta ajalta on peräisin vieläkin
tehtaan tuotannossa muun muassa erilaiset ketjut. Näinä
aikoina alkoi myös maailman mainetta saavuttaneiden
pienoiskiväärinpatruunoiden valmistus.
Vuonna 1946 muodostettiin puolustuslaitoksen teollisuuslaitoksista
VALTION METALLITEHTAAT, josta eri vaiheiden jälkeen
kehittyi VALMET OY, jonka osana oli LAPUAN TEHTAAT.
Vuonna 1955 tehdas siirtyi uudelleen puolustusministeriön
alaiseksi liikelaitokseksi - LAPUAN PATRUUNATEHTAAKSI,
jollaisena se vielä tänäänkin on.

Jos tehtaalla on ollut ilon aiheita tuotteiden menestyessä
maailmalla, on syvä surukin kohdannut tehdasta. 13.4.1976
laskeutuivat liput maassamme puolitankoon tehtaalla sattuneen
räjähdysonnettomuuden vuoksi. Onnettomuudessa menehtyi
40 henkilöä ja 63 henkilöä loukkaantui. Lisäksi onnettomuus
aiheutti suuria aineellisia vahinkoja paitsi tehtaalle, myös
ympäristölle.
Onnettomuuden jälkeen tehtaalla alkoi voimakas jälleenrakennuskausi,
jonka aikana on erityisesti kiinnitetty huomiota
turvallisuustekijöihin.

Viime aikoina on valtionhallinnossa selvitelty eri liikelaitosten
yhtiömuotoja. Lapuan patruunatehtaan yhtiömuotoa
selvitettäessä on tultu siihen tulokseen, että osakeyhtiö
on sopivin tehtaan jatkokehityksen kannalta. Tämä takaa
liike-elämän vaatiman nopean päätöksenteon, mutta tuo myös
lisää vastuuta tehtaan johdolle.

Tämän lyhyen historiallisen katsauksen jälkeen voimme ryhtyä
allekirjoittamaan uuden osakeyhtiön perustamiskirjaa,
pitämään perustavaa yhtiökokousta ja allekirjoittamaan
omaisuuden luovutussopimusta.

Lisää kirjanmerkki