Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, ministeri Elisabeth Rehn kalamarkkinatapahtumien kehittämisseminaarissa 6.11.1991 Helsingissä

Olemme avaamassa kalamarkkinatapahtumien valtakunnallista kehittämisseminaaria maineikkaiden Helsingin silakkamarkkinoiden tapahtumapaikan, kauppatorin tuntumassa. Seminaaripaikka on muutoinkin sopiva, onhan se silakkamarkkinoista vastaavan Helsingin kaupungin satamalaitoksen toimitalo. Seminaaripäiväkin, ruotsalaisuuden päivä, on sopiva, sillä useimmat saariston kalastajat puhuvat ruotsia.
Helsingin silakkamarkkinat ovat oiva esimerkki muiden kalamarkkinatapahtumien kehittämiselle, vaikka suuruusluokkasuhteet ja perinteet olisivatkin erilaiset, tuleehan silakkamarkkinoille ensi vuonna ikääkin jo 250 vuotta. Silakkamarkkinoiden suosio on viime vuosina ollut jatkuvassa kasvussa, markkinat vetävät yhä enemmän sekä kalastajia että yleisöä. Yleisön suhteen tapahtuma on suurimpia tapahtumia maassa. Ilahduttavaa on myös, että tuotteiden laatutasoa on markkinoilla nostettu valmistusmerkintöjen käyttöönotolla ja tukemalla tuotekehittelyä palkitsevilla laatukilpailuilla.

Strömmingsmarknadens popularitet i Helsingfors visar, att fiskmarknadsevenemang kan utvecklas ochså annorstädes i landet.
En äkta skärgårdskultur, som är förknippad med hav och sjö och äkta, friscka och smakliga skärgårdsprodukter, som fiskarna själva tillverkar, är en stadig basis för fiskmarknadsevenemangen. Det lönar sig att också i forsättningen satsa just på bevarandet och utvecklandet av evenemangets äkta natur och upplevelser.

Saaristoasiain neuvottelukunta tekee työtä saaristolain pohjalta tukien saaristokuntia meren rannikolla ja järvisuomessa elinkeinojen kehittämisessä, palvelujen ylläpidossa ja liikenneyhteyksien kehittämisessä. Kuntia, joissa on asuttuja saaria, on noin 100, eli melkein neljännes kaikista kunnista.
Kalatalous on luonnollisesti tärkeä elinkeino saaristokunnissa. Kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalastus- sekä kalataloustarvikkeiden valmistus sekä kalastusmatkailu seurannaisvaikutuksineen työllistävät saaristo- ja rannikkoalueella paljon ihmisiä. Saaristoasiain neuvottelukunnan pyrkimys on luonnollisesti se, että mahdollisimman suuret hyödyt kalataloudesta jäisivätkin raaka-aineen alkulähteiden lähelle, jossa niistä on suuri tarve.
Saaristoalueidenkin kannalta on tietenkin tärkeää, että kalatalouden työnjako suuressa mittakaavassa on sujuvaa kalastajien, jalostajien ja kalakaupan kesken. Tämän rinnalla tulee kalastajien harjoittama pienimuotoinen jalostus ja suoramyynti saamaan uutta ulottuvuutta ja etsimään uusia muotoja, kuten kalamarkkinatapahtumat. Näiden osuus kalatalouden kokonaisuudesta ei olekaan kovin suuri.
Kalamarkkinatapahtumien merkitys on merkittävältä osalta muussa kuin suorissa vaikutuksissa. Kalamarkkinat ovat mitä mainioimpia kalan markkinointitapahtumina ja merkittäviä matkailutapahtumina.
Saaristoasiain neuvottelukunnan aloitteesta aikaan saatuun kalamarkkinatapahtumien kehittämisprojektiin on saatu rahoitus maa- ja metsätalousministeriöltä, jota kiitän myötämielisyydestä asiaa kohtaan.

Projektiin osallistuvat asiain kannalta tärkeät kalatalouden organisaatiot ja keskeiset kalamarkkinatapahtumat. Projekti on ensimmäinen maan katta kehittämishanke, joka kartoittaa kalamarkkinatapahtumien laajuuden ja merkityksen maassa. Mikäli työ onnistuu, projekti luo perustan ja malleja tapahtumien kehittämistyölle.

Utvecdklandet av fiskmarknadsevenemangen behöver inte hållas inom allt för trånga gränser. Det är säkert möjligt, att fiskarna havskust för sina produkter och havets exotik till fiskmarknadsevenemangen i insjöfinland och tvärtom. Interaktionen kan vara mycket fruktbar. Med det här arrangemanget garanterar man, att bristen på fisk inte är ett hinder för utvecklandet av fiskmarknadsevenemangen i insjöfinland.
Å andra sidan kan umgänget mellan de Baltiska länderna, Sverige, Sovjet-Karelen och andra länder medföra uppfriskande tillägg till evenemangen, vars huvudsakliga syfte dock bör vara försäljningen av inhemsk fisk. På skärgårdsdelegationens vägnar önskar jag seminariedeltagarna forska och djärva ideer att utveckla redan existerande och skapa nya fiskmarknadstillfällen.

Projektin työn ja tämän seminaarin onnistuminen on kiinni nyt Teistä. Kun koolla on asiantunteva joukko ammattitaitoisen konsultin johdolla, ei tuloksia ole syytä epäillä. Toivotan projektille ja seminaarille menestystä mahdollisten uusien uljaiden kalamarkkinatapahtumien kehittämisessä ja entisten nostamisessa yhä korkeammalle tasolle.

Lisää kirjanmerkki