Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin tervehdys Sotainvalidien Veljesliiton Espoon-Kauniaisten-Kirkkonummen Sotainvalidien 50-vuotisjuhlassa 1.6.1991 Espoossa

Arvoisat sotainvalidit ja veteraanit!
Ärade krigsinvalider och veteraner!
Hyvä juhlayleisö, bästa festpublik!


Jokaiselle suomalaiselle on tiedotusvälineitä ja muuttuvaa
maailmaa seuratessa käynyt päivä päivältä yhä selvemmäksi, mikä
valtava merkitys itsenäisen Suomen luojilla ja vapautemme
pelastajilla on ollut ja edelleen on. On todella arvokasta asua
hyvinvointivaltiossa, jossa jokaisella on oikeus vapaasti ilmaista
ajatuksensa, kokoontua, liikkua sekä itse päättää minkälaisessa
Suomessa haluaa elää.

Suomen vakaus ja luotettavuus nimenomaan turvallisuuspoliittisessa
mielessä koetaan ympäristössämme kokemuksemme mukaan
positiiviseksi ja rauhoittavaksi tekijäksi. Vakauttavaan asemaamme
liittyen tervehdimme luonnollisesti ilolla kaikkia tekoja,
pyrkimyksiä ja aloitteita, joita on tehty ja tehdään aseriisunnan
saralla. Omalta osaltamme olemme mukana ETYK:in ja YK:n
puitteissa toimissa, jotka edistävät kansojen välistä luottamusta,
turvallisuutta ja rauhaa. Suomen kaltainen maa voi parhaiten
tehdä työtä näiden päämäärien hyväksi itsenäisenä ja vakaana
valtiona. Kaikesta positiivisesta kehityksestä huolimatta vakaan
asemamme säilyttäminen yhä tänä päivänä vaatii määrätietoisesti
hoidetut ja kansainvälistä uskottavuutta omaavat puolustusvoimat.
Tällä vakaalla linjalla on tarkoitus jatkaa.

I dag har över femtio år förflutit sedan det för vår självständighet
ödesdigra andra världskriget bröt ut. Vårt land drogs
redan i begynnelseskedet med i krigets vimmel. Vårt folks uppoffringar
under denna tid var också internationellt sett och med
hänsyn till vår folkmängd mycket stora. I våra krig skadades
omkring 90 000 personer. I denna siffra ingår svåra skador och
lidanden som föranleddes därav. Vårt samhälle har utmed med årtiondena, och särskilt i och med att våra ekonomiska resurser
vuxit, strävat till att för sin del småningom öka stödet till
krigsinvaliderna.

Ärade krigsinvalider!


Esbo-Grankulla-Kyrkslätt Krigsinvalider firar i dag sitt 50-års
jubileum. Jag hälsar och lyckönskar på det hjärtligaste Er
förening. Krigsinvaliderna inom denna region har genom sin verksamhet
givit medlemmarna konkret hjälp och omsorg. Utan förenin
gens aktiva insats skulle samhällets åtgärder inte ha räckt
till.

Arvoisat sotainvalidit!

Suomen puolustusministerinä minulla on erityinen kunnia onnitella
50-vuotisjuhliaan viettävää yhdistystänne. Aktiivisella toiminnalla
jäsenkuntanasa etujen puolesta Teidän saavutuksenne
ovat erityisen suuret. Aktiivinen yhdistys vaatii myös aktiiviset
puuhamiehet. Vaikka ansioituneiden jäsenten määrä on suuri
haluaisin kuitenkin tuoda esille Tor Björn Lesch'n, joka on toiminut
sihteerin tehtävissä 40 vuotta (on estynyt tulemasta paikalle!).

(Yhdistyksen perustamiseen ja liikkeelle lähtöön on vaikuttanut
Kitty Heikel. Hän saa ansiomerkin, mutta ei pääse paikalle!)

Samalla kun tuon teille puolustusministeriön kiitokset ja kunnioittavan
tervehdyksen, haluan toivottaa Teille kaikille mitä
parhainta menestystä juhlavuotenanne.

Lisää kirjanmerkki