Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

PUOLUSTUSMINISTERIN JOULUTERVEHDYS RAUHANTURVAAJILLE JOULUNA 1992

Hyvät rauhanturvaajat!

YK:n rauhanturvaamistehtävien määrä on voimakkaasti
lisääntynyt viime vuosina ja toiminta näyttää yhä
laajenevan entisestäänkin. YK:lla on uusien
rauhanturvaoperaatioiden valmisteluissa ja näiden
aloittamisessa ollut selviä vaikeuksia. Tämä johtuu
pitkälti henkilö- ja taloudellisten resurssien
puutteesta, mutta myös konfliktitilanteiden
monimutkaisuudesta.

Olemme voineet todeta maailmanjärjestön olevan
melko voimaton tilanteessa, jossa osapuolilla ei
ole neuvottelutahtoa eikä malttia rauhoittaa tilannetta.
Tämän on rauhanturvaajamme kokeneet Balkanilla
ja Somaliassa.
Balkanin kriisin johdosta on jouduttu uudelleen
arvioimaan YK: n rauhanturvatoimintaa. On tullut
korostetusti esille YK: n ja alueellisten organisaatioiden,
kuten ETYK:in, EY:n, NATO:n ja WEU:n yhteiset
rinnakkaiset pyrkimykset tilanteen rauhoittamiseen.
Rauhanturvatoiminnan osalta YK:n rooli on
toistaiseksi säilynyt vahvana. Alueelliset organisaatiot
ovat kuitenkin tärkeitä osatekijöitä, kun
YK:n johdolla toimitaan rauhan hyväksi.
On äärettömän tärkeätä, että Suomi omalta osaltaan,
ylläpitäen perinteisesti hyvää mainettaan YK:n
rauhanturvapiireissä, lähettää tarkasti valittuja
ja huolellisesti koulutettuja henkilöitä tehtäviin.
Suomen YK:n valvontajoukkojen, esikunnissa työskentelevien
ja sotilastarkkailijoiden on mahdollisimman
tunnontarkasti ja pitkäjänteisesti suoritettava
vaativaa tehtäväänsä osana YK:n
rauhanturvaamisorganisaatiota.
Suomen hallitus valmistelee muutosta
rauhanturvaamislakiin. Tarkoitus on, että Suomella olisi
tulevaisuudessa valmius lähettää sotilashenkilöltä ja
myös siviilihenkilöitä myös ETYK:in käynnistämiin
rauhanturvaoperaatioihin.

Suomen päätös lähettää esimmäiset naiset YK:a
rauhanturvaamistehtäviin oli oikea. Voin kokemuksieni
perusteella todeta, että naiset ovat erittäin
motivoituneita, heidän koulutustasonsa on - riittävä ja
uskon, että he hienosti ovat sulautuneet YK-perheeeen.
Olen ulkomaanmatkoillani suureksi ilokseni saanut
kuulla ainoastaan hyvää suomalaisista rauhanturvaajista.
Kotisuomessa tehdään Teidän tueksenne mittavaa työtä
ja Te, hyvät rauhanturvaajat, annatte eri
tehtävissä tärkeän panoksenne kaikkien toivomamme
maailmanrauhan puolesta. Eräänä esimerkkinä haluan
mainita Pasi-miehistömme Sarajevossa viime kesänä.
On selvää, että vastaavia tekoja tapahtuu myös
muissa pataljoonissamme. Nykyaikainen tiedonvälitys
teki kuitenkin tästä joukosta tunnetun kautta koko
maailman.

Olen matkoillani Lähi-idässä tämän vuoden maaliskuussa
ja Balkanilla heinäkuussa päässyt solmimaan
suoria kontakteja Teihin ja olen iloinen siitä,
että moni Teistä sekä yksityisinä henkilöinä että
joukkona olette olleet yhteydessä minuun.
Lähi-idän rauhanneuvottelut ovat edenneet suotuisaan
suuntaan, mutta samalla on tilanne Euroopassa
vaikeutunut. Osallistumisemme Balkanilla on
vaikeuttanut toimintaamme.

Lokakuussa tehdyssä hallituksen säästöpäätöksessä
rauhanturvatoiminnan osalta kirjattiin 100 miljoonan
markan säästövelvoitteet vuosina 1994 ja 1995.
Tasavallan Presidentti on 20. marraskuuta 1992
päättänyt, että Suomi vetää pataljoonansa pois
Golanilta vuoden 1993 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa
sitä, että nyt joulurotaatiossa Golanille
tulleet ovat viimeiset rauhanturvaajat, jotka
lähetetään vuodeksi palvelukseen UNDOFiin. Pataljoonan
toimintakyky ja vahvuus säilytetään muuttumattomana
vuoden loppuun saakka.

Puolustusministeriön ja omasta puoluestani tahdon
esittää Teille lämpimät kiitokseni hienosta työstänne
rauhanturvaajien riveissä. Samalla toivotan
Teille kaikille eri puolilla maailmaa palveleville
suomalaisille ja omaisillenne Rauhallista Joulua ja
menestyksellistä sekä turvallista Uutta Vuotta.

Lisää kirjanmerkki