Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehn: Torsdagen 5.3. (9.00-12.00/14.00-14.45) NORDISKA RÅDETS SESSION 1992

Jag är i princip enig med förslaget att rekommendationen
kan avskrivas i detta skede men en nordisk
koordinering av kcinnofrågornas behandling i olika
internationella organ, speciellt FN organ vore nog
av nöden.

En ide som jag lägger fram i detta skede endast
till begrundan vore att de nordiska utrikesministrarna
en gång per år på sitt möte behandlade kvinno- och
jämställdhetsfrågornas behandling i internationella
organ, speciellt ur den synvinkeln hur
den nordiska politiken utformas och genomförs konsekvent.

Lisää kirjanmerkki