Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ministeri Elisabeth Rehn Sinebrychoffin taidekokoelma, Juhlanäyttelyn avajaisissa 30.6.1992 kl 18

Hyvät naiset ja herrat
Mina damer och herrar

Minulla on suuri kunnia saada avata yksi Suomen taidekesän
merkittävimmistä tapahtumista. Sinebrychoffien taidekokoelman juhlanäyttely
poikeaa monella tavalla kesän muusta tarjonnasta.
Muutkin kesän taidenäyttelyt ovat varmasti mielenkiintoisia, vaikkakin
laadultaan hyvin vaihtelevia. Useimmiten niissä esitetään
kertaluontoisesti yhteen koottuja kokoelmia. Ja vaikka en ole tarkemmin
tutkinut asiaa, minulla on selkeä kuva siitä, että tänä vuonna
taidenäyttelyissä on vahvasti esillä nykytaiteen vanhempia ja viimeaikaisia
töitä.

Sinebrychoffin juhlanäyttely perustuu omaan kokoelmaan ja perustajaparin
suurenmoiseen työhön. Taiteellinen kokonaisuus saa vielä historiallisen
syvyyden tässä upeassa museorakennuksessa - Fanny ja
Paul Sinebrychoffin entisessä kodissa. Tämä juhlanäyttely tulee
olemaan todellinen helmi suomalaisessa taidekesässä.

Jag har många gånger funderat på orsaken till att vissa mänskor
börjar samla konst. Drivfjädern är säkert väldigt olika för olika
personer. Men en av de pådrivande krafterna är säkert kärleken till
det vackra och det spännande. Ett liv bland konstverk och tillsammans
med andra mänskor som är intresserade av konst är ett sätt att
leva och umgås.

Fanny och Paul Sinebrychoff företräder en form av konstsamlare och
kulturmesenater som inte är så vanliga numera. De har åtminstone
delvis ersatts av sponsorer och fonder, vilka idag dels stöder
konstnärerna i deras arbete och dels skapar konstsamlingar, som i
framtiden kan få mycket stor betydelse.

För en del är säkert huvudmotivet för konstsamlandet ren ekonomisk
spekulation och ett sätt att markera sin egen status. Det kunde vi
se under den heta casino-tiden för något år sedan. Priserna på god
konst sköt i höjden.

Nu lever vi igen under lugnare tider. Mera ideella konstälskare kan
igen komma över god konst. Det är i praktiken större möjligheter att
skapa samlingar som någongång i framtiden kan bli tillgänglig för en
bred publik.

Kun Fanny ja Paul Sinebrychoff ryhtyivät 1800-luvulla määrätietoisesti
keräämään taidekokoelmaansa, Suomi pyrki kaikinkeinoin korostamaan
asemaansa korkean sivistystason omaavana kansana. Taiteiden
merkitys oli suuri tässä kansallisessa rakennustyössä. Suomalaisen
liike-elämän merkkihenkilöt ottivat taiteiden tukemiseen tehtäväkseen.

Suomalainen kuvataide ei syntynyt tyhjästä. Se tarvitsi silloin,
niin kuin tänäkin päivänä, vaikutteita ulkoapäin. Kulttuurinsa tasosta
ylpeä kanasakunta tarvitsi nykytaiteensa taustaksi kuvataiteen
kansaivälistä historiaa esittelevän taidekokoelman.
Köyhällä Suomella ei ollut merkittävää eurooppalaisen taiteen
kokoelmaa. Paul ja Fanny Sinebrychoff päättivät korjata tämän
puutteen.

He kohdistivat hankintansa sellaiseen ulkomaiseen taiteeseen, joka
poliittisen ja aattellisen historiansa kannalta oli Suomelle läheistä.
Niinpä kokoelma painottuukin ruotsalaiseen muotokuvamaalaukseen
ennen vuotta 1809, eli niihin aikoihin kun Suomi vielä oli osa Ruotsin
valtakuntaa. Kokoelman toinen painopistealue on hollantilainen
1600-luvun taide.

Sinebrychoffin taidekokoelma on suomalaisittain ainutlaatuinen
koknaisuus, jonka lahjoitus valtiolle vuonna 1921 oli suurenmoinen
kulttuuriteko.

Hyvät naiset ja herrat,
Mina damer och herrar

Sinebrychoffin taidekokoelman juhlanäyttelyn toteutuksesta on Ulkomaisen
taiteen museossa vastannut museojohtaja Aune Jääskisen johdolla
tp.amanuenssi Kai Kartio. Lämmin kiitos heille.
Juhlanäyttelyn sponsorina on toiminut Paul Sinebrychoffin aikoinaan
johtama yritys, Oy Sinebrychoff Ab. Sen myöntämä tuki loi edellytykset
juhlanäyttelyn tutkimus- ja valmistelutyölle sekä näyttelykirjan
julkaisemiselle.

En märkeshändelse i den finländska konstsommaren står beredd att ta
emot konstälskare från när och fjärran. Låt oss hoppas att de i
breda skaror skall söka sig hit. Unika konstupplevelser väntar på
dem.

Julistan näyttelyn avatuksi.

Lisää kirjanmerkki