Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Minister Elisabeth Rehn på Andrée-jubileet på Brunskär

Bästa vänner
Hyvät ystävät

I det något nerslagna andliga klimat vi har idag i Finland är det
upplivande både att få känna den entusiasm som arrangörerna av dagens
jubileum utstrålar, och att ta del av den framåtanda som drev
jubileumsföremålet, den svenska ingenjören Andrée, till odödliga
stordåd.

Hur vi än svänger på steken kommer vi inte undan sanningen. Hela
väldsekonomin genomlider en kris. Och vårt eget land har rasat ner i
en djup ekonomisk svacka. Att ta sig upp ur den kommer att kräva
både tid, tålamod och tuffa tag.

Ett av de största strukturproblemen är de stora offentliga utgifterna,
som finansieras med en ohållbar låneupptagning. Regeringen har
vidtagit och kommer att vidta många åtgärder för att få bukt med
problemet. För att dra en parallell till dagens tema här på Brunskär,
så kan man säga att sparpaketen som ballongerna bärs fram av en
stadig, om också rätt byig, vind.

Men också dagens "sparballonger" både inom den statliga och den
kommunala förvaltningen kunde behöva de segel och de släplinor som
Andrée experimenterade med.

Ideologiska segel behövs för att kursen i sparandet skall vara
målinriktad och långsiktig. Nu dras ofta alla utgifter över samma kam.
Jag är t.ex. ytterst bekymrad över de krympande anslagen för utbildning
och forskning. Kunskap och kreativitet är de viktigaste byggstenarna
för framgång i framtiden.

Pragmatiska bromslinor behövs för att vi inte skall rusa på i blindo.
Det finns en uppenbar risk för att många små, och ofta utsatta,
grupper hamnar i kläm - utan att någon egentligen önskar det. Går
det för fort sker det lättare misstag.

Monet valomerkit osoittavat jo, että olemme menossa parempaan
suuntaan. Työttömyys tulee kuitenkin pitämään meidät lujassa
puristuksessaan vielä pitkän aikaa. Polttavin huoli suomalaisille onkin oman
työpaikan menettäminen tai työpaikan saaminen.
Meidän kaikkien sisimmistä pitäisi tänäänkin löytyä pieni Andrée.
Hänestä kerrottiin, että hän oli rohkea, ylpeä ja hieman ylimielinen.
En tiedä, mutta hän säteili ainakin tarmokkuutta ja kekseliäisyyttä.
Vastoinkäymiset eivät häntä pysäyttäneet.
Suomi nouse työllä, tarmolla, tiedoilla ja tulevaisuudenuskolla.

Bästa vänner
Hyvät ystävät

Den här oförglömliga dagen här på Brunskär vill jag för min del
tacka arrangörerna för att ni gjorde det här äventyret möjligt. Att
senare bokstavligen få följa i Adrées spår upp i skyn ger mig redan
fjärilar i magen. Men livet är fullt av utmaningar.

Lisää kirjanmerkki