Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehn Ponjoismaisen postimerkkinäyttely Nordian avajaisissa torstaina 6.5.1993 klo 11.00

POSTIMERKKI - TAIDETEOS, JOKA ANTAA TIETOA

Ihmisillä on kautta aikojen ollut tarve
kommunikoida toistensa kanssa. Välittömin tapa
kommunikoida on puhuminen. Mutta tämä toimii
ainoastaan silloin, kun ollaan kuulomatkan päässä.
Kirjoittaminen taas merkitsi sitä, että pystyttiin
kommunikoimaan pitkistäkin välimatkoista
huolimatta lähettämällä kirje.

Tämä lisääntynyt kaukoviestintä johti siihen,
että postilaitoksemme perustettiin vuonna 1638
runsaat 350 vuotta sitten. Nykyään on olemassa
joukko muita viestintämuotoja, jotka kilpailevat
kirjeenkirjoittamisen ja postin kanssa. Kaikesta
huolimatta kirjeen postilähetys on yksi halvimmista
tavoista ihmisten kesken pitää yhteyttä.
Suuri innovaatio kirjeen kohtuullisella hinnalla
lähettämiseen tapahtui Englannissa vuonna 1840.
Tuolloin postimerkki esiteltiin yleisölle.

Tämän jälkeen kaikki maailman postit alkoivat
käyttää postimerkkiä. Postimerkkien keräily on
ihmisten luonnollisen luonteen keräilyvaiston
seuraus. Postimerkkien keräilyä on kauan
luonnehdittu maailman levinneimpänä harrastuksena.
Keräilyn suosion ymmärtää hyvin, kun tarkastelee
sitä, mitä täällä tänään tapahtuu - mahtava
osoitus aatteellisesta ja vapaaehtoisesta työstä,
jonka suuri kiinnostus tähän harrastukseen tuo
mukanaan.

Ett frimärke är ett konstverk. Redan på 1840-
talet fanns intressen från olika konstkretsar att
få vara med och utforma frimärken. Sedermera har
man på många håll utlyst tävlingar om utformningen
av frimärksmotiv vilket inspirerat till många
fina konstverk. Bl.a. har barnteckningar använts
som frimärksbilder såväl i Finland som i Sverige.
Många länder har använt frimärken som ett sätt
att sprida ett konstnärligt kulturarv. Såväl
målarkonsten som skulpturkonsten är flitigt
använda som frimärksmotiv.
Frimärkssamlandet som kunskapskälla är praktiskt
taget outsinlig. Exemplen är många på ett t. ex.
skolelever som är frimärkssamlare har avsevärt
bättre kunskaper i geografi och andra länders
förhållanden än dem, som inte samlar frimärken.
Jag har i min bekantskapskrets exempel på att
inte bara kunskapen om de geografiska förändringarna
av lands- och nationsgränser förbättrats,
utan även att kunskaperna om de olika länderna
och deras kulturarv förbättrats.

Postimerkit harrastuksena houkuttelee sekä vanhoja
että nuoria. Tosin voi usein sanoa, että ns.
vanhat filatelistit ovat enemmän erikoistuneita
ja omaavat eri arvostukset kuin nuoret kollegansa.
Mutta se mikä heitä yhdistää, on aito
keräilyinnostus. Minun suositukseni maan
ammattimaisille filatelisteille - joilla on paljon tietoa
postimerkeistä ja niiden keräilystä - on, että he
aktiivisesti ja laajalla rintamalla menevät
kouluihin kertomaan koululaisille postimerkeistä
harrastuksena ja siitä, minkälaista tietoa ja
elämyksiä postimerkkien keräily voi antaa
jokaiselle. Tällä tavalla lyödään kolme kärpästä yhdellä iskulla:

- kiinnostus muihin maihin ja kansoihin lisääntyy
- kiinnostus kerätä postimerkkejä - pieniä taideteoksia - lisääntyy
- sijoittaminen postimerkkeihin on turvallinen,
inflaatioriskitön sijoitus, ts. postimerkkikeräilyä
voidaan pitää turvallisena säästömuotona.

Näillä sanoilla avaan tämän pohjoismaisen
postimerkkinäyttelyn ja tuon valtiovallan tervehdyksen
ja hyvän jatkon toivotukset.

Med dessa ord öppnar jag denna nordiska
frimärksutställning och vill framföra statmaktens
hälsning och förhoppning om framgång.

Poista kirjanmerkki