Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehn Siuntion yrittäjät r.y:n Ministerin kyselytunti Maanantaina 10.5.1993 klo 17.45

AY-liikkeen uusi rooli

Kaikkien osapuolten on syytä tukea ay-liikkeen uutta ja rakentavaa toimintatapaa. Tämän roolin on lähdettävä taloudellisten ja muiden tosiasioiden tunnustamisesta. Nämä tosiasiat voivat olla hyvinkin kovia. Mutta sen saavuttamista ei jouduteta tippaakaan kärkkäillä tai ilkkuvilla lausunnoilla; niillä lähinnä pönkitetään vanhanaikaisia taistelukuvioita.
Presidentti Koivisto totesi valtiopäivien avajaisissa, että julkinen valta voi ylläpitää vain sellaista toimintaa, jonka se voi rahoittaa veroilla ja maksuilla. Yritykset voivat työllistää vain sellaisilla palkoilla, joihin niillä on varaa. - Näiden tosiasioiden tunnustaminen kaikilla tahoilla auttaisi löytämään yhteisiä ratkaisuja maamme ja kansamme murrosajan kysymyksiin.
Ilman työelämän joustoja työttömyysluvut tulevat jatkossakin tarjoamaan murheellista luettavaa. Erityisen surullista on nuorten jääminen työelämän ulkopuolelle ja pitkään työttömänä olevien syrjäytyminen työelämästä, koska työmarkkinat eivät pysty maksamaan heille työehtosopimusten mukaisia palkkoja.

Osaltaan työttömyysturvan rahoituskriisi johtuu työelämän joustamattomuudesta. Nykyistä työttömien määrää ei voida rahoittaa tämän hetken korvausten tasolla. Siihen eivät riitä yhteiskunnan eivätkä vielä työllistävien yritystenkään rahat. Muutokset ovat siis väistämättömiä.

Parasta maallemme olisi tietenkin, että koko ay-liike lähtisi rakentavampien ratkaisujen ja toimintamallien etsintään. Ay-liikkeelle löytyy aivan uusia tehtäviä oloissa, joita yrityskohtainen sopiminen ja yksilöllisemmät työtehtävät kuvaavat nykyistä suuremmassa määrin.

Toisaalta on hyvin ymmärrettävää, että "vanhan ay-liikkeen" toimintatavoista on vaikea luopua helposti tai lauhkeasti. Siihen sen juuret ovat syvällä. Kelkan ja ajatusmaailman kääntäminen ei ole helppoa, vaikka kaikki rehelliset analyysit selkeästi osoittavat, että elämme uuden ajan alussa.

Myös hallituspuolueiden tulisi ymmärtää nykyisten haasteiden vaikeus liikkeen kannalta. Tosiasioita unohtamatta pitäisi osoittaa ymmärtämystä näitä vaikeuksia kohtaan, eikä hieroa suolaa verestäviin haavoihin ylimielisillä tai uhittelevilla lausunnoilla. Ennen pitkää tarvitaan yhteistyöhön kykenevää ay-liikettä - parempi ellei turhia siltoja polteta sitä ennen.

Poista kirjanmerkki