Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin tervehdys Suomen YK:n käyttöön Makedonian operaatiota varten asettaman komppanian katselmuksen yhteydessä 28.1.1993 klo 17.00 Niinisalossa

Rauhanturvaajat!

Olen iloinen siitä, että minulle tarjoutui
mahdollisuus tavata Teidät ennen lähtöänne Makedoniaan.

Olette lähdössä monessakin mielessä historiallisen
operaatioon. Ensimmäistä kertaa pyritään YK-
joukkojen ennaltaehkäisevällä toiminnalla estämään
kriisin laajeneminen. Pyrkimys ehkäistä
kriisin, tai paremminkin sodan, laajeneminen on
mielestäni hyvin kannatettava ja uskon, että
pohjoismaisen pataljoonan sijoittaminen alueelle
vaikuttaa rauhoittavasti tilanteen kehittymiseen.
Valitettavasti on kuitenkin niin, että emme täysin
voi sulkea pois mahdollisuutta, että kriisi
laajenee Makedoniankin alueelle.

Tässä yhteydessä on tietenkin hyvä muistaa, että
Te menette alueelle, operaation poikkeuksellisesta
luonteesta huolimatta, suorittamaan
rauhanturvaamistehtävää. Suomi ei osallistu
rauhaanpakottamiseen.
Nykyinen lainsäädäntömme ei mahdollista osallistumista
taistelutehtäviin maamme rajojen ulkopuolella.
Pelkän muodollisen näkökohdan lisäksi
asialla on myös suuri periaatteellinen merkitys.
Tuleeko meidän vaarantaa hyvä maineemme
rauhanturvaajamaana osallistumalla aseellisiin
taisteluihin esimerkiksi YK:n lipun alla? Olemmeko
valmiit, suurten aineellisten uhrausten lisäksi,
hyväksymään, että suomalaisia kaatuu tai haavoittuu
taisteluissa kaukana kotimaasta?
Tuleva operaatio on poikkeuksellinen myös siinä
suhteessa, että ensimmäistä kertaa asetetaan YK:n
käyttöön yhteispohjoismainen joukko-yksikkö. En
odota, että monikansallisuudesta aiheutuu vaikeuksia,
onhan pohjoismaisesta yhteistyöstä hyviä
kokemuksia muista yhteyksistä. Sikäli kuin
pataljoonan sisällä syntyy tervehenkistä kilpailua
komppanioiden kesken, mikä ei liene poissuljettavissa,
luottamukseni Teihin on luonnollisesti
horjumaton.

Suomen, ja myös YK:n, kannalta on erittäin arvokasta,
että meillä on mahdollisuus lähettää tähän
operaatioon teidänkaltaisenne kokeneen joukon.
Uskon, että selviydytte kaikella kunnialla saamastanne
tehtävästä ja toivotan Teille onnea ja
menestystä. Toivon, että minulla on mahdollisuus
myöhemmin vierailla toiminta-alueellanne ja
tarkemmin tutustua olosuhteisiinne siellä.

Hyvää matkaa!

Lisää kirjanmerkki