Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin avaussanat MTS:n seminaarissa "Venäjä ja Suomi 2000-luvulla" Helsingissä 4.3.1993 klo 10.00.

Arvoisat kuulijat!

Maamme suhteet naapurimaihimme ovat toisistaan
poikkeavia. Suhteellamme esimerkiksi Ruotsiin
on aivan erilainen historiallinen ja kultturitausta
kuin suhteellamme Venäjään. Venäjä on kuitenkin
aina merkinnyt Suomelle hyvin paljon, paitsi
tietysti poliittisessa mielessä, myös taloudellisesti.
Venäjän kaupan romahtaminen muutamien vuosien
takaisesta tasosta on tuonut mukanaan suuria vaikeuksia maamme talouselämälle.

Usein sanotaan, että Suomi muodostaa sillan
idän ja lännen välillä. Monessa mielessä tämä
pitää varmasti myös paikkaansa. Venäjän valtion,
kielen ja kulttuurin tuntemus on kuitenkin Suomessa
luvattoman heikkoa. Näin voi sanoa huolimatta
siitä vuosikymmenet jatkuneesta suhteellisen
vilkkaasta kultturivaihdosta jota maidemme välillä
on ollut. Meidän on rehellisesti tunnustettava,
että venäjä ja venäläiset ovat meille suomalaisille
vieläkin liian vieraita.

Meillä on siis kaikki syyt huolehtia siitä, että
Vänäjään ja Itä-Eurooppaan liittyvien asioiden
tutkimus- ja tiedotustoimintaa ei maassamme lyödä
laimin. Nykyisinä taloudellisesti ankeina ja
supistuvien voimavarojen aikoina on vaikea esittää
minkään toimialan toiminnan oleellista laajentumista
tai sen volyymin kasvua. Venäjän ja
Itä-Euroopan tutkimuksesta puhuttaessa on mielestäni
kuitenkin vähimmäistavoitteena pidettävä,
että tutkimustoiminnan nykytaso laadullisesti ja
määrällisesti säilytetään.

Viime aikoina on puhuttu Venäjän ja Itä-Euroopan
instituutin yhdistämisestä Ulkopoliittiseen
instituuttiin. En pidä hallinnollista mallia sinänsä
ratkaisevana, mutta mielestäni olisi taattava
Venäjän tutkimuksen voimavarat ja itsenäisyys
myös pidemmällä tähtäimellä. Saattaa olla, että
edellä mainittu yhdistämishanke ei ainakaan tältä
kannalta olisi paras mahdollinen ratkaisu.

Tärkeää olisi myös mahdollistaa nimenomaan
taloudellisiin näkökohtiin keskittyvän tutkimustoiminnan
jatkuminen ja voimistuminen. Tätä puoltavat myös
itsekkäät taloudelliset intressimme.
Kukaan ei tule kiittämään meitä siitä, jos jätämme
käyttämättä hyväksemme maantieteellistä
asemaamme ja jo olemassa olevaa Venäjän ja Itä-
Euroopan tuntemustamme tieto-taitotasomme nostamiseen
ja taloudellisten intressiemme edistämiseen.

Jos, tai pikemminkin kun, Venäjä 2 0 00-luvun
kuluessa nousee myös taloudellisesti jaloilleen,
meidänkin on oltava siihen valmiita. Varmaa
nimittäin on, että useat muut maat jo tälläkin
hetkellä huolellisesti valmistautuvat tämän
suunnattoman potentiaalisen markkina-alueen
hyödyntämiseen. Jos emme tee samoin, tulemme aikanaan
olemaan auttamattomasti jälkijunassa.

Valtiollisella tasolla joudumme osittain solmimaan
suhteemme uudestaan Venäläiseen osapuoleen.
Itse olen pyrkinyt edistämään maittemme
puolustushallintojen suhteiden palauttamista
Neuvostoliiton aikaiselle tasolle. Venäjän
puolustusministeriön tultua perustetuksi viime vuoden
toukokuussa tässä työssä onkin päästy hyvään alkuun.

Vierailuvaihto sekä poliittisella, että sotilallisella
tasolla on taas vilkasta. Itselläni on
mahdollisuus kuluvan kuun puolivälissä, Moskovaan
suuntautuvan esitelmämatkan aikana, esitellä
näkemyksiämme molempia osapuolia kiinnostavista
aiheista. Tapaan myös ensimmäisen kerran Venäjän
puolustusministerin Pavel Gratshevin, jolle myöskin
olen esittänyt kutsun saapua myöhemmin tänä
vuonna viralliselle vierailulle Suomeen.

Pidän hyvin tärkeänä, että paitsi puolustushallinnon
alalla, myös muilla hallinnonaloilla luodaan ja
ylläpidetään hyvät suhteet venäläiseen
osapuoleen.

Edellä mainittuun viitaten voin ilolla todeta,
että tämän päivän seminaarissa, ainakin ohjelman
perusteella arvioituna, monipuolisesti tarkastellaan
maamme kannalta erinomaisen tärkeää aihetta.
Samalla kun toivotan kaikille osanottajille antoisaa
seminaaripäivää, rohkenen myös toivoa,
että tämä tilaisuus toimisi katalysaattorina
maassamme harjoitettavan Venäjän-tutkimuksen
tehostamiseksi ja kehittämiseksi.

Lisää kirjanmerkki