Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin puhe YKSV:n loppuparaatin yhteydessä , 6.12.1993 Camp Zivouanissa, Golanin ylängöllä

Suomalaiset Rauhanturvaajat!
General Mitztal!
Ladies and Gentlemen!

I ask you all for your understanding because of
the fact that I am going to use mainly the finnish
language, wich, in spite of the excellent
cooperation between the different nationalities
in the Force, can be somewhat difficult to
understand for some of you.

Viime aikoina on julkisuudessa, ei ainoastaan
Suomessa vaan maailmanlaajuisesti, keskusteltu
YK:n rauhanturvatoiminnan tulevaisuudesta
muuttuvissa olosuhteissa. Toiminta on muutamien vuosien
kuluessa laajentunut huomattavasti ja
toimintaolosuhteet ovat monessa tapauksessa muuttuneet
yhä vaikeammiksi.

Vuodesta 1974 asti jatkunut UNDOF-operaatio on,
näin rohkenen sanoa, tyyppiesimerkki paitsi
perinteisestä myös onnistuneesta rauhanturvaoperaatiosta.
Alueen suhteellinen rauhallisuus ja siedettävät
olosuhteet eivät ole merkkejä operaation
vähäisestä merkityksestä. Päinvastoin. Voidaan
hiukkaakaan liioittelematta sanoa, että UNDOF-
operaatio on täyttänyt tehtävänsä 100 %:sti.
Suomen pataljoona on myötävaikuttanut tähän
onnistumiseen merkittävällä tavalla Talvisodan
päättymispäivästä vuonna 1979 lähtien.

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat siis hoitaneet
tärkeitä mutta vähemmän, sanoisinko, hohdokkaita
tehtäviään täällä Golanilla muutamia kuukausia
vaille 15 vuotta. Haluan osoittaa Teille, paikalla
olevat suomalaiset rauhanturvaajat, kuten
tietysti myös muille pataljoonan jäsenille ja
kauttanne myös kaikille edeltäjillenne, parhaimmat
kiitokseni ja kunnioitukseni tekemästänne
työstä.

Erityisen merkityksellisenä pidän sitä, että Te
olette jaksaneet ylläpitää korkeaa toiminnan
tasoa näihin päiviin saakka ja, niin uskon,
tulette menettelemään aina operatiivisen vastuun
vaihtumiseen saakka. Tämä on oivallinen osoitus
suomalaisen rauhanturvaajan korkeasta palvelusmoraalista
ja yleisestä suhtautumisesta palvelukseensa.
Minulla on kaikki syyt osoittaa nämä
kiitokset aivan erityisesti pataljoonan
operatiivisesti tärkeimmän työn tekijöille:
vartiojääkäreille. Teidän kauttanne välittyy maailmalle
positiivista Suomi-tietoutta, jonka merkitystä ei
mielestäni kotimaassamme osata arvostaa riittävästi.

Olen tyydytyksellä myöskin pannut merkille sen
hedelmällisen yhteistyön jota on harjoitettu
Etelä-Libanonissa olevan valvontajoukkomme kanssa.

Kaikki edellä mainittu huomioiden on tietysti
lähinnä irvokasta, että Suomi palkitsee suurta
osaa teistä työttömyydellä kotimaahan paluunne
jälkeen. Meidän on kuitenkin valitettavasti
pidettävä kiinni sovituista säästöpäätöksistä ja
kehyksistä.

Suunniteltaessa rauhanturvatoimintamme laajuutta
ja laatua pidemällä tähtäimellä on mielestäni
tarkkaan punnittava maamme velvollisuus osallistua
kansainvälisen yhteisön ongelmien hoitamiseen.
Haluammeko tulevaisuudessa välittää maailmalle
kuvaa maasta joka on halukas myötävaikuttamaan
kouriintuntuvasti kansainvälisten ongelmien
ratkaisuihin vai ummistammeko silmämme ja,
maailman rikkaimpiin maihin kuuluvana, vetoamme
taloudellisiin vaikeuksiimme ja kieltäydymme yhä
enenevässä määrin esimerkiksi rauhanturvatyöstä
tai kehitysavusta?

Oma käsitykseni on, että meillä ei ole varaa,
millään verukkeella, jättäytyä rauhanturvatyön
ulkopuolelle. Tulevaisuutta ajatellen olisi
vähintäänkin toivottavaa, että vireillä oleva
rauhanturvalain uudistus voitaisiin hyväksyä. Meidän
ei kuitenkaan ole syytä lähteä mukaan niin
sanottuihin rauhaanpakottamisoperaatioihin, joita
tosin tällä hetkellä edustaa ainoastaan osa
Somalian operaatiosta.

Force Commander, general Miztal!

I sincerely want to thank you for the good cooperation
between the forces of different nationalities
in UNDOF that you so strongly have submitted
to. I know that it has been a pleasure for the
finnish battalion to fulfill its duties under
your command.

I also want to wish the polish battalion, wich relieves
the finnish during the next weeks, all the best in your
important task. To my knowledge the cooperation
between soldiers from our two nations has been
carried out very succesfully.

I wish you all the best in the future.

Lisää kirjanmerkki