Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Pertti Paasion puhe Iranin islamilaisen tasavallan ulkoministerin Ali Akbar Velayatin kunniaksi tarjotulla juhlaillallisella 3.5.1990

Teidän Ylhäisyytenne,


Toivotan Teidät Herra Ulkoministeri Velayati sekä valtuuskuntanne vielä kerran tervetulleiksi Suomeen. Vierailunne on virallista jatkoa sille yhteydenpidolle,
jota Suomi ja Iranin islamilainen tasavalta ovat pitäneet viime aikoina etenkin YK:n puitteissa, missä minulla on ollut tilaisuus tavata Teidät.

Alkuvuodesta minulla oli myös tilaisuus tavata täällä Helsingissä Iranin varaulkoministeri, joka välitti Teiltä viestin YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen
toteuttamismahdollisuuksista.

Suomen lähtökohta on ollut - ja on edelleenkin - vilpitön pyrkimys edistää tasapuolisesti osapuolten välisten erimielisyyksien kaventamista Persianlahden aluetta koskevassa konfliktissa. Tähän me tähtäämme turvallisuusneuvoston jäsenenä antamalla varauksettoman tuen YK:n pääsihteerin konkreettisille esityksille päätöslauselman 598 täytäntöönpanemiseksi.

Seuraavana askeleena olisi käynnistettävä pääsihteerin suojeluksessa osapuolten väliset suorat neuvottelut. Turvallisuusneuvosto tukee niiden aloittamista. Toivomme niiden pikaista toteutumista.

Nähdäksemme Yhdistyneet Kansakunnat on luonut oikeat puitteet osapuolille eteenpäinmenemiseksi, antaen niille apua tarvittaessa, muuttamalla nykyisen "ei sotaa eikä rauhaa" - tilan kohti rauhaa. Suomi toivoo, että kumpikin osapuoli olisi valmis tarttumaan tähän tilaisuuteen.

YK:n sotilastarkkailijaoperaatio - johon myös Suomi osallistuu - on tärkeä osoitus jäsenmaiden kiinnostuksesta raivata tietä kummankin osapuolen hyväksymälle ratkaisulle.

Emme aliarvioi ongelmien syvyyttä. Tiedämme jatkuvan jännityksen ja uuden alueellisen varustautumisen riskin kuluttavan kohtuuttomasti jälleenrakentamisen kipeästi vaatimia voimavaroja.

Herra Ulkoministeri,

Iranin jälleenrakennusohjelma on saanut osakseen huomiota, ei vain ohjelman herättämän kaupallisen mielenkiinnon vuoksi vaan myös osoituksena Iranin yhteiskunnan omatoimisuudesta ja päättäväisyydestä sodan vaurioiden paikkaamiseksi.

Iranin pyrkimys omavaraisuuteen useilla eri tuotannon aloilla ansaitsee myös meidän tukemme. Suomi on valmis harkitsemaan osallistumista jälleenrakennushankkeisiin niillä aloilla, joille Iran antaa etusijan ja joista Suomen osaamisesta on apua.

Huomenna allekirjoitettava taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä koskeva asiakirja luo tarvittavat kehykset näiden alojen yhteistyölle. Viime kädessä kuitenkin yrityksillä on päätöksenteon avaimet hallussaan.

Maittemme välisen yhteistyökomission on määrä pitää ensimmäinen istuntonsa tämän kuun lopulla Teheranissa. Odotamme siltä uusia avauksia ja toivomme niiden johtavan konkreettiseen yhteistyöhön Suomen ja Iranin välillä.

Herra Ulkoministeri,

Tänään maailma osoittaa kasvavaa uskonnollista suvaitsemattomuutta. Suomessa valitamme tällaista kehitystä. Omaan arvomaailmaamme on syvästi vakiintunut vakaumus ihmisten oikeudesta elämään sekä yksilöiden ilmaisun vapaudesta. Näitä pidetään Suomessa ihmisten perusoikeuksina.

Kunnioitamme islamia vaikutusvaltaisena maailmanuskontona, joka antaa miljoonille ihmisille elämän uskonnollisen ja yhteiskunnallisen perustan. Tarve toistemme arvomaailmojen parempaan tuntemukseen ja kunnioittamiseen on selvästi olemassa.

Suomi on omasta puolestaan valmis lähtemään liikkeelle yhteyksien monipuolistamiseksi Teidän maahanne, jonka rikkailla perinteillä on vankka sijansa suomalaisten keskuudessa. Huomiota tulisi kohdistaa myös nykyhetkeen. Myös maanne kasvava YK-suuntaisuus avaa uusia mahdollisuuksia
yhteyksiin.

Herra Ulkoministeri,

Sallikaa minun lopuksi lausua iloni Teidän vierailunne toteutumisesta. Uskon, että siitä muodostuu päänavaus maittemme välisten sodan jalkoihin jääneiden suhteiden uudelle tulemiselle.

Toivotan Teille, Herra Ulkoministeri sekä seurueellenne antoisaa ja miellyttävää vierailua täällä keväisessä Suomessa.

Lisää kirjanmerkki