Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Baltian tilanne, Liettua. Ulkoasiainministeri Pertti Paasion lausunto 27.3.1990

On rohkaisevaa, että Euroopassa käynnissä oleva muutos on tapahtunut rauhanomaisesti.

Suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että Baltian tilanne pysyy rauhallisena ja että kaikki ristiriidat ratkaistaan neuvottelutietä voimakeinoihin turvautumatta.

ETYK:n periaatteita noudattaen voidaan parhaiten taata, että kehitys Euroopassa jatkuu vakaana.

Kansojen itsemääräämisoikeus on yksi ETYK:n periaatteista. Liettualaisten, kuten muidenkin Baltian kansojen itsenäisyyspyrkimykset on nähtävä tätä taustaa vasten.

Baltian itsenäisyyspyrkimysten toteuttaminen edellyttää monitahoisten ongelmien ratkaisemista. Tarvitaan sovitteluhalua ja dialogia. Siinä ei Suomi voi esittää
neuvoja.

Pidämme kuitenkin rauhanomaisen kehityksen kannalta tärkeänä, että kaikkien asianosaisten keskeiset intressit otetaan huomioon.

Baltian tilanteen kehitys koskettaa läheisesti kaikkia alueen valtioita. Neuvostoliiton naapurina ja Itämeren valtiona Suomi haluaa korostaa, että Baltiassa, ja nyt
ajankohtaisessa Liettuan tilanteessa, olisi osoitettava pidättyvyyttä ja harkintaa.

Muodollisen kannan itsenäisyyskysymyksiin otamme vasta asiaankuuluvien neuvotteluprosessien edistyessä.

Lisää kirjanmerkki