Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Pertti Paasion puhe Puolan ulkoministeri Krzysztof Skubiszewskin kunniaksi järjestetyillä päivällisillä 5.4.1990

Herra ulkoasiainministeri,
Arvoisat puolalaiset ja suomalaiset vieraat,
Hyvät naiset ja herrat,

Tunnen iloa ja tyytyväisyyttä voidessani toivottaa Teidät, herra Ulkoasiainministeri, ja seurueenne sydämellisesti tervetulleiksi Suomeen ja tähän Teidän kunniaksenne järjestettyyn päivällistilaisuuteen. Me koemme Teidän vierailunne merkittävänä tapahtumana niin maidemme kahdenkeskisten suhteiden kannalta kuin ajatellen Euroopan nykyistä kehitystä.

Dramaattinen muutosprosessi muovaa uudestaan maanosaamme. Etsimme uusia yhteistyömuotoja ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Eurooppa on löytämässä uudestaan itsensä. Vierailunne ajankohta on, voimme liioittelematta sanoa, historiallinen.

Puola on Suomelle perinteinen ja arvostettu yhteistyökumppani, Itämeren meihin yhdistämä naapurimaa, jonka kanssa me haluamme harjoittaa monipuolista yhteistyötä. Teidän vierailunne myötä maidemme dialogissa alkaa nyt uusi sivu. Vireillä on myös vierailuvaihtoa hallitustasolla, parlamenttiemme kesken ja ammattiyhdistysliikkeen piirissä.

Maidemme välisessä kaupassa kauppavaihdon monipuolistaminen ja lisääminen on aikamme vaatimus. Uskomme, että Puolan siirtyminen markkinatalouteen antaa uusia mahdollisuuksia kaupankäynnillemme ja muulle taloudelliselle yhteistyöllemme niin perinteisen kauppavaihdon kuin uusien yhteistyömuotojen osalta. Olemme nyt ylimenovaiheessa, mutta toiminta tulevaisuutta ajatellen on aloitettava jo nyt.


Keskeisessä asemassa myös kahdenkeskistä kauppaa ajatellen on Puolan taloudellinen uuditusohjelma. Olemme tyytyväisiä voidessamme osallistua tietyllä panoksella tähän ohjelmaan niin kahdenkeskisellä kuin kansainvälisellä tasolla.

Haluan erityisesti kiinnittää tässä huomiota yhteiseen toimintaamme aikamme vitsausta, ympäristönsaastumista vastaan. Kahdenkeskisellä pohjalla olemme valmistaneet energiansäästön ja ympäristönsuojelun yhteistyötä koskevan sopimuksen. Lisäksi on valmisteilla erityinen ympäristön-suojelua koskeva valtiosopimus, joka allekirjoitetaan lähiaikoina.

Monenkeskisellä kentällä olemme suurella kiinnostuksella ottaneet vastaan Puolan ja Ruotsin aloitteen erityisen Itämeren maiden pääministerien ympäristönsuojelukonferenssin järjestämisestä. Toivomme, että kokouksessa voitaisiin tarttua kaikkiin Itämeren suojelua koskeviin alueisiin ja päästä koordinoidun toimintaohjelman laatimiseen.

Kulttuurisuhteiden alalla jatkuu yhteistyö hyvin toimineiden kulttuurivaihtosopimusten pohjalta, mikä antaa mahdollisuuden myös uusiin avauksiin. Teatterialan yhteistyö on ollut suhteellisen vilkasta. Antoisia ovat myös olleet eräät puolalaisten modernistien näyttelyt, joita Suomessa on järjestetty aktiivisen suurlähetystönne tuella.

Uskon kuitenkin, että myös kulttuurin alalla me voimme tehdä vielä paljon. Puolan avautuminen uudella tavalla Eurooppaan luo mahdollisuuksia ja tarvetta myös Suomen ja Puolan välisten yhteyksien uudistamiseen ja monipuolistamiseen. Uutta merkitystä saavat suorat, välittömät yhteydet kirjallisuuden, musiikin, taiteen alalla.

Kokonaisuudessaan Suomen ja Puolan laajentuvat ja uudistuvat yhteydet piirtyvät hyvin niihin eurooppalaisiin yhteistyöpyrkimyksiin, joihin meidän maamme ovat aktiivisesti osallistuneet. Uusiessamme kahdenkeskisten suhteidemme verkostoa me tuomme panoksemme uuden eurooppalaisen arkkitehtuurin piirtämiseen.

Sen olennaisia ainesosia ovat uudella tavalla mielletty turvallisuuskonseptio, rajat ylittävä laaja-alainen yhteistyö Euroopan kaikkien valtioiden kesken, historiallisesta Eurooppa-kuvasta kumpuava sivistyksellinen uusi yhteys maanosamme maiden välillä.

Olemme suurella mielenkiinnolla ja sympatialla seuranneet Teidän maanne pyrkimyksiä rakentaa tätä uutta Eurooppaa ja Puolan paikkaa tässä Euroopassa. Ajatuksenne kansainvälisen oikeuden ja yleisesti tunnustettavien moraalisäädösten primaatista kansainvälisissä suhteissa ovat olennaisen tärkeitä.

Yhdymme käsitykseenne ETYK:in keskeisestä merkityksestä Euroopan muutosprosessia ohjaavana ja tasapainottavana mekanismina. Olemme myös kiinnostuneina tutustuneet esitykseenne ETYK:in vahvistamisesta erityisen Euroopan yhteistyöneuvoston avulla.

Suomi lähtee Eurooppa-politiikassaan puolueettomuuspolitiikkansa pohjalta turvatakseen sekä taloudelliset että muut etunsa. Osallistumme aktiivisesti Euroopan neuvoston työhön sen täysipainoisena jäsenenä ja tervehdimme Puolan tulevaa jäsenyyttä neuvostossa. Pyrimme yhdessä muiden EFTA-maiden kanssa rakentamaan siltaa EY:öön eurooppalaisen talousalueen, EES:n kautta. Lähdemme reaalisesti tämän päivän tilanteesta sulkematta ovia muiltakaan mahdollisuuksilta, jotka tuleva kehitys ehkä tuo eteemme.

Herra Ministeri,

Pyydän saada esittää, että joisimme maljan Suomen ja Puolan perinteisesti myönteisille suhteille, joille me näinä päivinä Teidän vierailunne aikana olemme hahmottelemassa uutta sisältöä. Malja uudistuvalle Puolalle, jonka kanssa me haluamme voimistaa yhteyksiämme, Teidän, Herra Ministeri, ja Teidän seurueenne terveydeksi ja menestykseksi .

Lisää kirjanmerkki