Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Pääministeri Harri Holkerin puhe Tansanian yhdistyneen tasavallan presidentin ja rouva Ali Hassan Mwinyin juhlaillallisilla 18.4.1990

Epävirallinen suomennos


Herra Presidentti,
Arvoisa rouva,
hyvät naiset ja herrat

Olen vilpittömän iloinen saadessani Suomen hallituksen puolesta toivottaa Teidät, Herra Presidentti ja rouva Mwinyi sekä arvoisan seurueenne tervetulleiksi Suomeen.

Tämä on ensimmäinen vierailunne Pohjoismaihin otettuanne vastaan korkean virkanne Tansanian Yhdistyneen Tasavallan presidenttinä. Me suomalaiset toivotamme Teidät tervetulleiksi maahamme aloittaessanne Pohjoismaiden matkanne.

Vierailunne on virstanpylväs maidemme perinteisesti hyvissä ja sydämellisissä suhteissa.

Meitä yhdistää pitkäaikainen yhteistyö, joka on antanut kansoillemme tilaisuuden monenlaisten näkemysten, ajatusten ja kokemusten vaihtoon.

Suomen vierailunne ajoittuu syvällisten ja dramaattisten muutosten aikaan. Maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät monien muuttumattomina totuuksina pidettyjen seikkojen uudelleentarkastelua.

Tämänpäiväiset keskustelumme antoivat erittäin tervetulleen tilaisuuden tarkastella useita yleis- ja aluepoliittisia- sekä kehityskysymyksiä.

Herra Presidentti,

Maaliskuun 21. päivänä maailma sai todistaa Namibian itsenäistymistä. Se oli suuri, historiallinen hetki koko kansainväliselle yhteisölle, Afrikalle ja Teidän maallenne. Koko itsenäistymisprosessin aikana Tansania tarjosi kodin ja suojan namibialaisille pakolaisille.

Suomi puolestaan aikoo nyt, jo perinteisesti tiiviiden Namibian suhteidensa pohjalta, kehittää yhteistyötään itsenäisen Namibian hallituksen kanssa.

Namibian esimerkki on todistanut meille kärsivällisyyden voiman sekä rauhanomaisiin ratkaisuihin ja neuvotteluihin sitoutumisen arvon.

Uskomme myös Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen valinneen muutosten tien.

Olemme ilmaisseet Etelä-Afrikan viranomaisille toiveemme välttämättömän tärkeiden lisäaskeleiden ottamisesta apartheid-järjestelmän purkamiseksi ja dialogin jatkumisesta ilman väkivaltaan turvautumista.

Pohjoismaat ovat yhdessä koordinoineet Etelä-Afrikan vastaisen politiikkansa. Yhteispohjoismaisen asenteen puitteissa Suomi jatkaa pakotteita koskevaa politiikkaansa.

Me olemme kuitenkin valmiit kuuntelemaan erittäin tarkasti mahdollisia uusia merkkejä Etelä-Afrikan taholta. Tehtävämme on rohkaista Pretoriaa antamaan sellaisia todellisten muutosten uusia signaaleja ja varmistaa että nämä signaalit myös vastaanotetaan. Tämä mahdollistaisi kansainväliselle yhteisölle ottaa nykysuhteensa Etelä-Afrikkaan uudelleen harkinnan kohteeksi.

Herra Presidentti,

SADCC-yhteistyön kymmenettä vuosipäivää vietettiin Lusakassa huhtikuun 1. päivänä.

Pohjoismainen SADCC-aloite tehtiin neljä vuotta sitten ja se perustui Hararen vuoden 1986 yhteisjulistukseen alueidemme välisestä laajennetusta talous- ja kulttuuriyhteistyöstä.

Olemme nyt yhdessä arvioimassa tätä antoisaa kokemusta. Uuden toimintaohjelman valmistelu on käynnissä.

Vierailunne Pohjoismaihin suo meille runsaasti mahdollisuuksia keskustella tämän yhteistyön tulevaisuudesta, ulottuvuuksista ja dynamiikasta.

Herra Presidentti, lausuitte äskettäin Lusakassa, että SADCC;n kaltainen alueellinen yhteistyö on virstanpylväs matkalla kohti afrikkalaista talousyhteisöä. Uskon, että tämä lausuntonne rohkaisi Pohjoismaita tulevaan yhteistyöhön Afrikan mantereen kanssa.

Herra Presidentti,

Suomi ja Tansania ovat jo usean vuoden ajan olleet kehitysyhteistyökumppaneita. Maanne on yksi Suomen virallisen kehitysavun päävastaanottaja. Lisäksi Tansania hyötyy alueellisista, pääasiassa SADCC-yhteistyötä tukevista, rahastoista.

Lisäksi noin viisikymmentä suomalaista kansalaisjärjestöä ovat yhteistyössä tansanialaisten kanssa.

Kehitysyhteistyömme on nyt saavuttanut vaiheen, jossa meidän tulisi yhdessä keskustella tähän kehitysyhteistyöhön liittyvistä tärkeistä kysymyksistä, kuten sen laadusta, kohdentumisesta ja vaikutuksista.

Herra Presidentti,

Suomen ja Tansanian välinen kulttuurisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 1985. Maidemme yliopistojen, erilaisten laitosten ja yksittäisten kansalaisten välille ovat muotoutumassa läheiset suhteet kulttuurin alalla.

Kehitysyhteistyön kautta syntyneet yksittäisten kansalaisten, laitosten ja yritysten väliset kontaktit ovat laajentaneet ja rikastuttaneet tietojamme toistemme maiden elämästä, ihmisistä, kulttuurista sekä perinteistä ja siten entisestäänkin lähentäneet meitä.

Hyvät naiset ja herrat,

Ehdotan, että nostamme maljamme Presidentti Mwinyin ja hänen puolisonsa terveydeksi, Tansanian kansan hyvinvoinnille sekä Suomen ja Tansanian suhteiden jatkuvalle menestykselle.

Lisää kirjanmerkki