Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paasion puhe 15.8.1990 Uruguayn ulkoministeri tri. Gros Espiell'in kunniaksi Strand Intercontinental hotellissa

Herra Ulkoministeri, hyvät naiset ja herrat

Minulla on suuri kunnia ja ilo toivottaa teidät arvoisa kolleega ja seurueenne vielä kerran sydämellisesti tervetulleeksi Suomeen. Vierailunne on ensimmäinen maanne ulkoministerivierailu Suomeen. Olemme tänään näinollen edenneet maittemme suhteissa merkittävän taipaleen entistä aktiivisempaan kanssakäymiseen.

Pohjaa uudelle aktiivisuudelle suhteissamme on jo historiassa ja käytännön taloudellisessa kanssakäymisessä. Me arvostamme edelleen sitä, että maanne oli ensimmäisiä Latinalaisen Amerikan maita tunnustamassa itsenäisyytemme.

Maailma pienenee, yhteiset edut ja haasteet tuovat maita ja kansoja lähemmäksi toisiaan. Maittemme suhteissa se näkyy jo 80-luvun loppupuolen Suomen ulkomaankauppaministerin vierailuna Montevideossa ja presidentti Sanquinettin keskusteluissa Helsingissä.

Lähi-Idässä on vakava kriisi ja sodan uhka, mutta uskon silti, että muutos suurvaltasuhteissa vastakkainasetelmasta yhteisen edun hakemiseen on vallankumouksellisesti muuttanut maailmaa rauhanomaisemmaksi. Muutoksessa on monta tekijää. Niistä ehkä keskeisin meille eurooppalaisille on ollut Keski- ja Itä-Euroopan yhteiskunnallinen muutos. Sitä ovat oikeutetusti luonnehtineet useimmat asianosaiset Venäjän vallankumouksen jälkeen eurooppalaisiin yhteiskuntiin
eniten vaikuttaneeksi prosessiksi.

Suurvaltojen välisen jännityksen lieventyminen on johtanut nopeaan etenemiseen kohti ratkaisua monessa pitkäaikaisessa kansainvälisessä ongelmassa myös Euroopan ulkopuolella. Tosiasia on kyllä, että toistaiseksi uuden kehityksen suurimmat voitot ovat olleet Eurooppaa ja suurvaltoja koskettavia. Kiistatta voidaan kuitenkin sanoa, että niin Latinalaisessa Amerikassa kuin Afrikassa ja Aasiassa on jo tapahtunut sellaista myönteistä kehitystä, jolla on todellista merkitystä.

Kehityksessä on siis eurooppakeskeisyyttä. Eurooppalaisen uuden yhteistyön on nähty jossakin olevan uhka erityisesti kehitysmaille. Useimmissa afrikkalaisissa puheenvuoroissa onkin painotettu sitä, että esimerkiksi Itäisen Euroopan jaloilleen saattaminen ei saa tapahtua kehitysmaiden kustannuksella.

Tästä on todella pidettävä huolta niin talous- ja muun avun osalta kuin erityisesti Teidän, herra ministeri, ansiokkaasti vetämän GATTin Uruguayn kierroksen edessä olevissa viimeisissä ponnistuksissa.

Viittasin jo Lähi-Itään. Olin alkukesästä alueella perehtymässä alueeseen ja neuvottelemassa sen ongelmakentästä. Siellä suurvaltojen välinen liennytys koettiin poliittisesti haasteeksi. Nyt puhjennut kriisi muuttaa alueen tilannetta todennäköisesti hyvin syvällisesti.

Suurvaltojen parantuneet suhteet ovat kuitenkin luoneet vakaan perustan kriisin hoitamiselle turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti.

Suomi oli turvallisuusneuvostossa päättämässä talouspakotteista joiden tarkoituksena on taivuttaa Irakia vetämään joukkonsa Kuwaitista ja palauttaa Kuwaitin suvereniteetti.

Peruskirjan mukaan YK:n jäsenvaltioiden velvollisuus on noudattaa turvallisuusneuvoston pakotepäätöksiä. Turvallisuusneuvosto valvoo tekemiensä talouspakotteiden toimeenpanoa. Jos ne eivät johda tarkoitettuihin tuloksiin, neuvosto voi harkita muita peruskirjan mukaisia toimia.

Jos tällaisesta kriisistä yleensäkään on syytä hakea myönteisiä puolia voi YK:n turvallisuusneuvoston uutta toimikykyä pitää merkittävänä edistyksenä kansainvälisten kriisien hallinnassa. YK:n toimintamahdollisuuksien tervehtyminen merkitsee maailmanjärjestölle odottamaamme arvonpalautusta.

Tällainen kehitys merkitsee kaltaistemme pienten ja keskisuurten valtioiden roolin ja vaihtoehtojen lisääntymistä. Ainakin Euroopassa on puolueettomien ja sitoutumattomien maiden rooli vain entisestään korostunut. ETYK-mekanismi on myös voimakkaasti kehittynyt ja tarjoaa meille lisää myönteisiä vaikutusmahdollisuuksia.

Euroopasta säteilevä muutosprosessi on ollut monista linjapäätöksistä huolimatta spontaania ja ennakoimatonta.

Kehitys on pysynyt joka tapauksessa rauhanomaisena, vaikka ylimenokausi on tuskaa ja koettelemuksia varsin monille. Muuttuville yhteiskunnille Keski- ja Itä-Euroopassa ohjattava apu heijastaa vakautta maanosamme ulkopuolellekin ja auttaa noita maita nopeammin auttamaan myös muuta maailmaa.

Herra ministeri,

Katsomme Suomessa, että meidän tyyppistemme valtioiden ponnistelut yhdentyvässä maailmassa ovat avainasemassa oli kyse turvallisuudesta, kriisien rauhanomaisesta sovittelusta, ympäristöstämme tai yhteisistä ponnisteluistamme taloudellisen hyvinvointimme lisäämiseksi. Tänään käymämme keskustelutkin todistivat sitä samaa.

Toivon, että niistä teemoista, joita olemme tänään käsitelleet saamme nopeaa tukea maittemme suhteiden kaikinpuoliseen kehitykseen. Myös taloudelliset toimet ovat edistämisen tarpeessa.

Herra ministeri,

Haluaisin nostaa maljan maittemme suhteiden hyvälle kehitykselle, Uruguayn kansan ja teidän henkilökohtaisen menestyksen kunniaksi.

Poista kirjanmerkki