Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Puheenjohtaja Pertti Paasio SAK:n budjettiseminaarissa perjantaina 10.8.1990

Talouspolitiikka

- Bruttokansantuotteen korkeasta kasvusta olemme menossa selvästi matalampaan kasvuun hyvin nopeassa tahdissa.

- Valtiontalous on ollut hyvässä kunnossa, mutta tämän vuoden näkymät osoittavat, että myös valtiontalouden tilanne on menossa huonompaan
suuntaan.

- Parhaillaan syntymässä olevan öljykriisin vaikutuksia Suomen talouteen, inflaatioon, vientiin ja vaihtotaseeseen ei vielä tässä vaiheessa voida ennustaa, mutta on suhtauduttava suurella varovaisuudella talouden vakaaseen jatkumiseen ja työskenteltävä kotimaisissa päätöksissä vakaan taloudellisen kehityksen puolesta.

- Pystymme ehkä parhaiten luomaan turvallisuuden tunteen suomalaisiin työntekijöihin ja kannattajiimme kun hoidamme taloutta hyvin ja näin ollen emme saa antaa talouden, kansantalouden tai valtiontalouden painua huonoille urille.

Budjetin tärkeät asiat

Menot

- Asuntopolitiikassa hallituksen on pidettävä aikaisemmista päätöksistään kiinni ja turvattava asuntorahaston saumaton toiminta sekä vuokra-asuntojen tasainen tuotannon lisääminen.

- Mikäli vakuutusyhtiöiden kanssa päästään sopimukseen vakuutusyhtiöiden varojen osoittamisesta asuntorahaston käyttöön asiaa voidaan mielestäni myönteiseltä pohjalta miettiä.

- Ympäristönsuojeluun on puoluekokouksen jälkeen pystyttävä suuntaamaan merkittävä rahamäärä, joka koko budjetin kannalta ei ole kuitenkaan suuri, jotta uskottavuus sosialidemokraattien ja koko hallituksen ympäristöpolitiikkaan vahvistuu.

- Tutkimusmäärärahoja pitää pystyä jatkossakin osoittamaan yli budjetin muun kasvun, jotta luomme pohjaa tulevaisuudelle ja uusien työpaikkojen luomiselle uusilla tuotannon aloilla Suomessa. Yhtenä esimerkkinä tulisi ympäristöteknologian tutkimukseen ja tuotannon käynnistämiseen pystyä ohjaamaan nykyistä enemmän voimavaroja, koska ympäristöteknologian käyttö on eräs kasvavimpia teollisuuden aloja maailmassa.

- Hallitus hyväksyi kesäkuussa elintarvikepoliittisen ohjelman, jonka toteuttaminen ja maatalouden ylituotannon vientituen vähentäminen ovat sosialidemokraattien budjettilistalla kärkipäässä.

- Sosiaalipuolella kaikkien TUPO:ssa sovittujen lupausten pitäminen on hallituksen kannalta välttämätöntä. Tähän sisältyvät lapsilisien korotukset, päivähoidon järjestäminen, kotihoidon tuen järjestäminen ja muut TUPO:ssa sovitut asiat.

- Olemme tulleet Euroopassa tilanteeseen, jossa rajojen yli tapahtuva ihmisten liikkuminen on huomattavasti lisääntynyt. Suomeenkin tulee tänä vuonna moninkertainen määrä pakolaisia viimevuotiseen verrattuna. Tämän vuoksi joudumme budjetissa järjestämään myös näiden ihmisten turvapaikkaa ja maahantuloa koskevan hallinnon siten, että se mahdollisimman joustavasti ja nopeasti toimii ja ratkaisee näiden ihmisten kysymykset.

- Työllisyyden hoitoon on myös valtion varauduttava niin, että työttömyys ei ala merkittävästi kasvaa tulevan vuoden aikana.

Tulot

- Tulopuolesta tulee varmaankin tämän budjettiriihen eräs merkittävimpiä asioita. Onhan selvää, että hallitus omilla ratkaisuillaan luo edellytyksiä syksyn TUPO-tarkistusneuvotteluille. Tämän vuoksi on kaikki hallituksen antamat lupaukset myös veropolitiikassa pidettävä ja sopimuksia voidaan muuttaa vain
tekemällä uusi sopimus.

- Liikevaihtovero ei voi olla se veromuoto, jolla valtion vähenevät verotulot kerätään. Verouudistuksen jatkon rahoittaminen on tehtävä myyntivoittojen verotusta kiristämällä, talletusten lähdeverolla, yleensäkin pääomatulojen verotusta kiristämällä.

- Haittaverot, jotka aloitettiin kuluvana vuonna ovat tullet jäädäkseen, vaikka öljyn hinta saattaakin muistakin syistä merkittävästi nousta.

Poista kirjanmerkki