Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paasion lausunto Novaja Zemljan ydinkokeen johdosta

Suomi on ottanut huolestuneena vastaan tiedon Neuvostoliiton eilen suorittamasta ydinkokeesta Novaja Zemljan saarella Pohjoisella jäämerellä.


Suomi on jo aiemmin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa vedonnut Neuvostoliittoon, että se luopuisi suunnitelmistaan siirtää ydinkoeohjelmansa Keski-Aasiasta pohjoiskalotin tuntumassa sijaitsevalle Novaja Zemljalle. Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, oliko kyseessä yksittäinen koeräjäytys vaiko laajemman koesarjan alku. Pohjoismaat toivovat, että ydinasevaltiot mahdollisimman pian pääsisivät yhteisymmärrykseen maanalaisten ydinkokeiden täydellisestä kiellosta.

Maanalaisiin ydinkokeisiin liittyy radioaktiivisten päästöjen mahdollisuus, mikä merkitsee vaaraa haavoittuvalle pohjoiselle ja arktiselle
elinympäristölle.

Tässä tilanteessa ajankohtaistuu Suomen jo kesäkuussa tekemä ehdotus puolueettomien asiantuntijoiden käynnistä ydinasevaltioiden ydinkoealueilla tutustumassa ydinkokeiden turvallisuusjärjestelyihin.

Ulkoasiainministeriö on perustanut asiantuntijaryhmän selvityksen laatimiseksi tammikuun alkuun mennessä Novaja Zemljan ydinkokeiden Suomen kannalta keskeisistä ympäristöturvallisuusnäkökohdista. Selvityksen laatimiseen osallistuvat Valtion tekninen tutkimuskeskus, Säteilyturvakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos sekä Helsingin yliopiston seismologian laitos ja radiokemian laitos. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa olemassaoleva tieto ydinkokeiden riskitekijöistä erityisesti ympäristönäkökulmasta sekä todeta
myös mahdolliset tiedon puutteet.

Lisää kirjanmerkki