Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Pertti Paasion lausunto 18.12.1990

PALESTIINALAISTEN KARKOITUKSET


Suomen hallitus valittaa syvästi Israelin hallituksen äskeistä palestiinalaisia koskevaa karkoituspäätöstä. Se on ristiriidassa Geneven konvention kanssa ja kärjistää entisestään tulenarkaa tilannetta miehitetyillä alueilla.


Suomi työskentelee turvallisuusneuvostossa sellaisen päätöslauselman aikaasaamiseksi, joka edesauttaisi palestiinalaisten aseman parantamista Israelin miehittämillä alueilla.

Poista kirjanmerkki