Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Pertti Paasion lausunto 19.11.1990

Suomi korostaa rauhanomaisen ratkaisun ensisijaisuutta Persian lahden kriisissä.

Pidämme sen vuoksi tärkeänä, että YK:n turvallisuusneuvosto tekee täysin selväksi Irakille, että kriisin rauhanomainen ratkaiseminen edellyttää Irakin vetäytymistä Kuwaitista ja maan suvereniteetin palauttamista.

Tässä tarkoituksessa Suomi on valmis harkitsemaan sellaista turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, joka sallii kaikkien välttämättömien keinojen käyttämisen turvallisuusneuvoston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisää kirjanmerkki