Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoministeri Väyrynen on vastannut tänään eduskunnan kyselytunnilla edustaja Aittoniemen esittämään suulliseen kysymykseen nro 164 seuraavasti

Hoitaessaan suhteitaan Neuvostoliittoon ja Venäjään Suomi on ottanut huomioon naapurimaassamme meneillään olevan muutosprosessin. Olemme neuvotelleet Neuvostoliiton kanssa valmiiksi sopimuksen hyvästä naapuruudesta ja yhteistyöstä. Viimeaikainen kehitys on johtanut siihen, että sopimusta ei allekirjoiteta, vaan YYA-sopimus korvautuu Venäjän kanssa lähiaikoina solmittavalla sopimuksella suhteiden perusteista.

Venäjän tunnustamiseen Suomi otti kantaa jo alkusyksystä, jolloin päätimme ryhtyä neuvottelemaan sopimusten solmimisesta Suomen ja Venäjän välille. Lähtökohtanamme tuolloin oli, että sopimusten solmiminen merkitsee Venäjän valtiollista tunnustamista. Viimeaikaisen kehityksen  luonnollisena seurauksena on se, että muutkin Neuvostoliittoon kuuluneet tasavallat hakevat itsenäisyydelleen kansainvälisen tunnustuksen ja saavat sen.

Slovenian ja Kroatian tunnustamista koskevassa kysymyksessä Suomi on toiminut ja aikoo toimia samoin perustein kuin Euroopan Yhteisö. Tämä on luonnollista sen vuoksi, että olemme ETYK:in puitteissa antaneet EY:lle tukemme Jugoslavian kriisin hoitamisessa. Ottaessaan kantaa ja  sopeutuessaan maanosamme nopeisiin muutoksiin Suomi on toiminut suunnilleen samanaikaisesti ja samalla tavalla kuin muut meihin verrattavissa olevat maat. Tämän osoittaa myös Ruotsin hallituksen tämänpäiväinen päätös.

Lisää kirjanmerkki