Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoministeri Paavo Väyrysen lausunto Ukrainan, Valko- Venäjän ja Venäjän johtajien yhteisestä kannanotosta

Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän johtajat ovat julkistaneet suunnitelman, joka merkitsisi nykymuotoisen Neuvostoliiton lakkaamista ja kansainyhteisötyyppisen uuden rakenteen syntymistä niiden välille. Uusi yhteisö olisi avoin myös muille neuvostotasavalloille.

Suomi on pyrkinyt varautumaan siihen, että itäisen naapurimme valtiollinen elämä järjestyy kokonaan uudelle pohjalle. Olemme neuvotelleet sopimusjärjestelyistä samanaikaisesti sekä Neuvostoliiton että Venäjän federaation kanssa. Neuvostoliiton kanssa neuvoteltu sopimus
on parafoitu tänään Moskovassa. Venäjän kanssa neuvotteluja  on tarkoitus jatkaa ensi viikolla. Jatko riippuu siitä, milloin ja millä tavalla uudet valtiolliset rakenteet saatetaan voimaan.

Suomi pitää myönteisenä sitä, että yhteistyö tasavaltojen välillä jatkuu. Suomi edellyttää, että Neuvostoliittoon kuuluneet tasavallat vastaavat täysimääräisesti Neuvostoliiton tekemistä kansainvälisistä sitoumuksista.

Lisää kirjanmerkki