Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrysen lausunto Jugoslavian tilanteesta

Jugoslavian tilanteen kärjistyminen on erittäin huolestuttavaa. Kansainvälisen yhteisön ponnistelut kestävän tulitauon aikaansaamiseksi ja verenvuodatuksen lopettamiseksi ovat olleet tuloksettomia. Tästä syystä EY-maiden ulkoministerit
ovat tänään päättäneet eräistä Jugoslavian vastaisista pakotetoimista.

Suomi on osallistunut kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin YK:ssa ja ETYKiissä rauhan palauttamiseksi Jugoslaviaan.
Vihollisuuksien edelleen jatkuessa ovat kansainvälisen yhteisön uudet ja entistä määrätietoisemmat toimet eri foorumeilla tarpeen. Tässä valossa pidämme EY:n nyt tekemää päätöstä perusteltuna.

Suomen hallitus selvittää, miten Suomi voisi omalta osaltaan tukea kansainvälistä painostusrintamaa, joka tähtää rauhan palauttamiseen ja poliittiseen neuvotteluratkaisuun Jugoslaviassa. EY ottaa lisäpakotteet esille YK:n turvallisuusneuvostossa.

Poliittiseen ratkaisuun tähtäävät ponnistelut jatkuvat kansainvälisen yhteisön piirissä. Sen vuoksi Suomi ei tässä vaiheessa katso mahdolliseksi itsenäistymiseen pyrkivien Jugoslavian osatasavaltojen tunnustamista.


Poista kirjanmerkki