Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen Oulun Paasikivi-seurassa

Arktisella alueella on mittavia kansainvälisen yhteistyön tarpeita ja mahdollisuuksia. Ympäristöyhteistyö on jo käynnistetty sopimuksella, joka allekirjoitettiin viime kesänä Rovaniemellä. Tämän lisäksi esillä ovat olleet yhteistyö alueen luonnonvarojen hyödyntämiseksi, liikenneyhteistyö mm. avaamalla Koillisväylä, arktinen tutkimusyhteistyö sekä kulttuuriyhteistyö.

Kanadan hallitus on tehnyt aloitteen arktisen neuvoston perustamisesta. Suomi tukee tätä hanketta ja toivoo, että se johtaa tulokseen.

Arktista yhteistyötä on luontevaa käsitellä myös ETYK:in puitteissa, sillä pohjoisten merien rantavaltiot ovat kaikki sen osanottajamaita Arktisesta yhteistyöstä on mahdollista keskustella jo maaliskuussa Helsingissä alkavassa ETYK:in seuraavassa seurantakokouksessa. Kysymykseen voisi tulla alialueellinen, mutta kaikille avoin ETYK-yhteistyö. Siihen voitaisiin kutsua tarkkailijana mukaan myös Japani, joka tulisi monien ETYK-maiden
toivomalla tavalla tätä kautta kytketyksi mukaan myös eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Arktinen yhteistyö on erityisen tärkeää Suomelle, jonka alueella asuu merkittävä osa koko arktisen alueen väestöstä. Suomella on sellaista asiantuntemusta ja kokemusta, jota voidaan hyödyntää arktisessa yhteistyössä. Arktiset alueet ovat meille ikäänkuin "neljäs maailma", jolla
suunnalla meille avautuu tärkeä kansainvälisen yhteistyön alue.


Poista kirjanmerkki