Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrysen YYA-sopimusta koskeva puheen osa eduskunnan budjettikeskustelussa 19.9.1991

Lopuksi puutun vielä lyhyesti siihen YYA-sopimusta koskevaan keskusteluun, jonka suurimpien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien

puheenjohtajat käynnistivät.


Kuten pääministeri Aho 3.9. pitämässään puheessa totesi, on meidän muuttuneessa kansainvälisessä tilanteessa aihetta tarkastella koko sopimusjärjestelmäämme itäisen naapurimme kanssa. Tämä merkitsee yhtäältä sitä, että meidän on valmistauduttava neuvottelemaan niistä sopimuksista, joita tarvitaan Suomen ja Venäjän välille. Toisaalta uudessa tilanteessa on aiheellista tarkastella myös Suomen ja Neuvostoliiton välisiä sopimuksia - YYA-sopimus mukaan lukien.


Neuvostoliiton ulkoministeri Boris Pankin ilmoitti eilisessä lausunnossaan, että Neuvostoliitto on valmis keskustelemaan YYA-sopimuksesta. Saman viestin toi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Paasio Moskovasta. Kun tapaan ulkoministeri Pankinin ensi sunnuntaina New Yorkissa, meillä on mahdollisuus käsitellä tällaisten keskustelujen käynnistämistä.

Lisää kirjanmerkki