Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Utrikesminister Paavo Väyrynens tal under budgetdebatten 19.9.1991 avsnittet om VSB-pakten

Inofficiell översättning

Slutligen vill jag ännu kort beröra den diskussion om VSB-pakten, som igångsattes av ordförandena för de största regeringspartiernas riksdagsgrupper.

Såsom statsminister Aho konstaterade i sitt tal 3.9. har vi i den förändrade internationella situationen anledning att granska hela vårt avtalssystem med vår östra granne. Detta innebär å ena sidan att vi måste förbereda oss på att förhandla om de avtal som behövs mellan Finland och Ryssland. Å andra sidan bör vi i den nya situationen också granska avtalen mellan Finland och Sovjetunionen - inklusive VSB-pakten.

Sovjetunionens utrikesminister Boris Pankin meddelade i sitt utlåtande av i går att Sovjetunionen är redo att diskutera om VSB-pakten. Ordföranden för riksdagens utrikesutskott Pertti Paasio medförde samma budskap från Moskva. När jag träffar utrikesminister Pankin nästa söndag i New York, har vi möjlighet att behandla på vilket sätt vi skall få i gång dylika samtal.

Lisää kirjanmerkki