Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen Keskustan Kainuun piirin järjestämässä EY-keskustelutilaisuudessa Kajaanissa

Julkaisuvapaa klo 19.00


Keskustelussa Suomen mahdollisesta jäsenhakemuksesta EY:lle on esitetty sitä mahdollisuutta, että ennen ratkaisun tekemistä
päätettäisiin reunaehdoista ja myös selvitettäisiin diplomaattiteitse mahdollisuudet niiden toteutumiseen. Tämän mallin mukaan
päätös lykättäisiin syksyyn.

Päätöksenteon aikataulua ajatellen tämä toimintamalli ei ole mahdollinen. Samanaikaisiin neuvotteluihin Ruotsin ja Itävallan
kanssa ei ilmeisesti voida päästä ellei hakemusta jätetä hyvissä ajoin ennen Lissabonin huippukokousta. Lisäksi on hyvin epätodennäköistä, että yksityiskohtiin meneviin neuvotteluihin voitaisiin päästä ennen jäsenyyshakemuksen jättämistä.

Hallitus kuitenkin pyrkii toimimaan siten, että edellä mainitun ehdotuksen tavoite toteutuisi. Samaan aikaan kun kotimaassa neuvotellaan reunaehdoista, pyritään hallitustasolla selvittämään mahdollisuuksia niiden toteutumiseen. Hakemusta ei tule mielestäni jättää, ellemme saa asetetuksi reunaehtoja, joiden tyydyttävä toteutuminen näyttäisi olevan mahdollista.

Hallitustason selvitystyö on jo käynnissä. Pääministeri tapasi äskettäin Alankomaiden pääministerin. Ulkoministeritasolla keskusteluja on käyty jo Saksan ja Iso-Britannian kanssa. Tarkoituksenani on, että voisin käydä keskusteluja mahdollisimman monien EY-maiden ulkoministereiden ja myös EY-komission edustajien kanssa ennen kuin päätös mahdollisesta jäsenhakemuksesta tehdään. Avainasema itse neuvotteluissa on ulkoministerineuvostolla ja komissiolla.

Hakemuksen lykkääminen siten, että Ruotsi ja Itävalta neuvottelisivat kahdestaan, ei ole Suomen etujen mukaista. Nämä maat loisivat liittymissopimuksellaan mallin muidenkin puolueettomien EFTA-maiden vastaaville sopimuksille. Sekä turvallisuuspolitiikkaa, elintarviketaloutta että aluepolitiikkaa ajatellen on tärkeää, että Suomi on mukana neuvotteluissa, joissa mahdollisen jäsenyytemme ehdot määritellään.

Lisää kirjanmerkki