Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen UNCED ja Suomen tavoitteet -seminaarissa Säätytalolla

Tehomaatalous aiheuttaa monissa maissa vakavia ympäristöongelmia. Brundtlandin komission mietinnössä kiinnitetään huomiota mm. eroosioon Pohjois-Amerikassa ja pohjavesien pilaantumiseen monissa Euroopan maissa. Viljelymenetelmillä on vaikutusta myös elintarvikkeiden laatuun.

Maataloustuotteiden kansainvälistä kauppaa pyritään parhaillaan vapauttamaan sekä maailmanlaajuisesti että Euroopassa. Kaupan vapautuessa maatalouden aiheuttamat ympäristöhaitat lisääntyvät, kun luonnontaloudellisesti haitallinen tehotuotanto syrjäyttää luonnontaloudellisesti tervettä maataloustuotantoa ja lisää samalla paineita tehoviljelyyn siirtymiseksi kaikissa maissa.

Teollisuustuotteiden kaupan vapauttamiseen on liittynyt toimenpiteitä, joilla turvataan siinä mukana olevien tasavertainen asema ja joilla estetään vapaan kaupan synnyttämiä haittoja. Samoin on toimittava myös maataloustuotteiden kauppaa vapautettaessa. On saatava aikaan kansainvälisiä sopimuksia, joilla maataloustuotantoa ohjataan luonnontaloudellisesti kestävään suuntaan. Myös elintarvikkeiden laatuvaatimuksia on tiukennettava ja niiden valvontaa tehostettava. Nämä kysymykset voidaan ottaa ja ne tulee ottaa esille mm. maaliskuussa käynnistyvässä ETYKin seurantakokouksessa ja ensi kesäkuussa kokoontuvassa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa.

Lisää kirjanmerkki