Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen Tiivituote Oy:ssä Haapajärvellä 14.9.1992

Julkaisuvapaa klo 11.00

Taloudellisten vaikeuksiemme keskellä meidän suomalaisten tulee pyrkiä perustamaan omat ratkaisumme koviin tosiasioihin. Tästä syystä on paikallaan varoittaa siitä olettamuksesta, että suotuisa kansainvälinen talouskehitys voisi nostaa meidät kuiville. Näköpiirissä ei, ikävä kyllä, ole toivoa herättäviä kansainvälisen talouden kehityspiirteitä. Länsimaissa lama näyttää jatkuvan - osittain rahajärjestelmän horjuvuuden vuoksi. Itäisen
Euroopan murroksesta ei näytä tulevan länsimaissa toivottua kasvusysäystä, vaan se näyttää pikemminkin vaikeuttavan etenkin Länsi-Euroopan taloudellista kehitystä.

Länsi-Euroopassa ei ole vielä riittävästi ymmärretty, kuinka syvällekäyviä vaikutuksia itäisen Euroopan viimeaikaisella kehityksellä on meidän talouteemme ja elämäämme.

Itäisen Euroopan jälleenrakentaminen on valtava tehtävä, jonka läpiviemisessä länsimaiden tulee omankin etunsa vuoksi olla mukana. Vaikka tarvittavaa avustus- ja rahoitustaakkaa pyritään jakamaan laajemmin läntisten markkinatalousmaiden kesken, jäänee päävastuu Länsi-Euroopan
maiden kannettavaksi.

Tämän lisäksi läntinen Eurooppa joutuu avaamaan markkinansa itäisen Euroopan maille ja ryhtymään niiden kanssa tiiviiseen yhteistyöhön. Sekä Euroopan yhteisö että EFTA-maat ovat solmimassa vapaakaupan periaatteille rakentuvia yhteistyösopimuksia näiden maiden kanssa. Rajojen
avautuminen johtaa kilpailuun, joka tasoittaa taloudellisia ja työllisyyseroja Euroopan itäisen ja läntisen osan välillä.

Yritysten tasolla yleiseurooppalainen yhdentyminen on jo päässyt hyvään vauhtiin. Lukuisat länsieurooppalaiset yritykset ovat investoineet itäisen Euroopan maihin, missä tuotantokustannukset ovat hyvin alhaiset. Monissa tapauksissa itään päin on siirretty osavalmistusta. Nämä investoinnit merkitsevät käytännössä sitä, että markkinoille tulee länsimaiset laatuvaatimukset täyttäviä ja länsimaisittain markkinoituja tuotteita, jotka ovat
hinnaltaan ylivoimaisia Länsi-Euroopassa tuotettuihin tavaroihin verrattuna. Tämä kilpailu ei voi olla vaikuttamatta haitallisesti Länsi-Euroopan maiden ansiokehitykseen ja työllisyyteen. Ajan oloon yleiseurooppalainen yhdentymiskehitys luonnollisesti edistää kaikkien Euroopan kansojen taloudellista kehitystä.

Tiivituote Oy on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on rohkeasti ja menestyksellisesti investoinut Venäjälle. Yrityskohtaisesti tämä on merkinnyt ja merkitsee myös tiettyä kilpailuetua muihin yrityksiin verrattuna. Onnistuessaan tällaiset investoinnit turvaavat toiminnan ja työpaikkojen jatkuvuutta omassa maassamme.

Lisää kirjanmerkki