Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen Oulussa 30.4.1993

Julkaistavissa klo 17.30.

Suomen taloudellisessa kehityksessä on nähtävissä myönteisiä piirteitä. Niiden perusta on se, että markan yliarvostuksen purkauduttua vienti ja teollisuustuotanto ovat ripeässä kasvussa.

Hallituksella on nyt kaksi erityisen kiireellistä tehtävää: valtiontalouden tasapainottaminen ja työttömyyden vähentäminen.

Rahamarkkinoiden suotuisa kehitys perustuu paljolti myönteisiin odotuksiin siitä, että säästöistä tehdyt periaatepäätökset toteutuvat myös käytännössä. Itse asiassa valtiontaloutta tulisi tasapainottaa päätettyä nopeammin. Lähivuosina valtion velan arvioidaan kasvavan vielä noin
200 miljardilla markalla. Jos tämän annetaan toteutua, joudutaan kasvavien korkomenojen vuoksi vuosikymmenen loppupuolella vielä huomattavasti kovempiin säästöpäätöksiin kuin mitä nyt ollaan tekemässä. Niinpä olisikin jo nyt pyrittävä päätettyä suurempiin säästöihin samalla kun valtion olisi hankittava itselleen lisätuloja erityisesti hyväosaisten taakkaa lisäämällä. Lisäksi valtio voisi hidastaa velkaantumistaan myymällä omaisuuttaan.

Työllisyyden hoidossa tarvitaan ennakkoluulottomuutta. Tuottavuuden nopean kohoamisen vuoksi me emme kykene enää perinteisin keinoin järjestämään kaikille ihmisille mielekästä työtä. Nyt on sekä hallituksen että työmarkkinajärjestöjen toimittava ennakkoluulottomasti. Yksi välttämätön ratkaisu on työn, toimeentulon ja vapaa-ajan uudelleen jakaminen ihmisten kesken. Tässä on ay-liikkeellekin uusi tärkeä tehtävä.

Samalla kun me kamppailemme ajankohtaisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kriisin hallitsemiseksi, meidän tulee ryhtyä hahmottelemaan sitä tulevaisuuden Suomea, johon me tästä kriisistä siirrymme. Nyt olemme joutuneet äkkijarrutukseen, jossa on jouduttu tekemään nopeasti hyvin merkittäviä ratkaisuja ja jossa on varmasti tehty virheitäkin. Tehdyt virheet on korjattava ja rakennettava uusi kestäviin arvoihin perustuva hyvinvointi-Suomi.

Poista kirjanmerkki