Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen Huittisissa, Tampereella ja Jalasjärvellä 21.3.1993

Vuoden 1994 presidentinvaaleissa ensimmäistä kertaa käytössä oleva suora kaksivaiheinen vaalitapa asettaa suuria haasteita sekä ehdokkaille, äänestäjille että tiedotusvälineille.

Ehdokkaiden tulee olla valmiita hyvin suureen avoimuuteen. Äänestäjillä on oikeus saada kaikki oleellinen tieto heidän tähänastisesta toiminnastaan ja heidän tavoitteistaan. Äänestäjillä on oikeus tietää, millä tavoin kukin ehdokkaista tulisi presidenttinä valtaoikeuksiaan käyttämään.

Äänestäjien tulee puolestaan nyt itse perehtyä presidentin vaalien oleellisiin asiakysymyksiin ja ehdokkaiden tosiolmukseen. Enää äänestäjät eivät voi tukeutua valitsijamiehiin: heidän tietoihinsa asioista ja ehdokkaista eivätkä heidän harkintakykyynsä. Kansalla on suora vastuu vaalin lopputuloksesta.

Lehdistön tulisi puolestaan kyetä suoraan ja väärentämättömään tiedon välittämiseen. Uuden vaalitavan mukaiset presidentinvaalit ovat suomalaisen journalismin kypsyyskoe.

Vuoden 1994 presidentinvaalit tarjoavat suomalaisille mahdollisuuden perusteelliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja siihen perustuvaan linjavalintaan tilanteessa, jossa kansainvälisessä elämässä ovat meneillään syvälliset mullistukset ja jossa oma yhteiskuntamme elää ehkä vaikein ta murrosvaihettaan. Meidän on eriteltävä nykyiseen tilanteeseen johtaneet syyt, jotta voisimme yhdessä rakentaa kestävän tien tulevaisuuteen. Erityisesti presidenttiehdokkaiden on oltava tässä keskustelussa täysipainoisesti mukana.

Lisää kirjanmerkki