Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puhe Pietarin pääkonsulinviraston Murmanskin toimipisteen avajaisissa 5.2.1993

Herra aluejohtaja,
arvoisat kutsuvieraat,
hyvät naiset ja herrat

Suomi avaa tänään Murmanskissa konsuliedustuston. Tämän Pietarin pääkonsulinviraston alaisen toimipisteen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa viisuminantoa murmanskilaisille, mutta myös muuten kaikin tavoin edistää Suomen ja Murmanskin alueen välistä lähialueyhteistyötä. Tällä on suuri merkitys Suomen ja Venäjän
välisille suhteille.

Oman toimipisteen avaamisen olemme kokeneet tarpeelliseksi monestakin syystä. Päällimmäinen on ollut Suomeen suuntautuva liike- ja turistimatkailu. Murmanskilaisten matkustusasiakirjojen käsittely on Suomen viranomaisten osalta tähän saakka tapahtunut lähinnä Pietarissa. Nyt tilanne muuttuu ja voimme suoraan täällä paikan päällä leimata tarvittavat viisumit.

Ajatus oman toimipisteen avaamisesta Murmanskiin on ollut esillä jo pitkään. Viime keväänä saimme omat valmistelumme päätökseen ja saatoimme aloittaa neuvottelut Moskovan ja Murmanskin viranomaisten kanssa. Monien vaiheiden jälkeen pääsimme myöhäissyksyllä yhteisymmärrykseen kaikista käytännön toimista. Peruskorjauksen jälkeen toimipiste aloitti toimintansa tämän vuoden tammikuussa.

Tänään järjestettävillä juhlallisilla avajaisilla haluamme Suomen puolelta korostaa suoria suhteitamme Murmanskin alueeseen ja kaupunkiin. Suomen ja Venäjän välinen sopimus lähialueyhteistyöstä tuli voimaan elokuussa 1992. Sopimuksen nojalla on perustettu hallitusten välinen lähialueyhteistyön kehittämisryhmä, jonka ensimmäinen kokous järjestettiin Pietarissa kaksi viikkoa sitten. Lapin ja Murmanskin alueiden välinen yhteistyö on jo pitkään ollut laajaa ja sen lisäämiseen on runsaasti mahdollisuuksia nyt kun sen perustana on lähialueyhteistyösopimus. Tällainen alueellinen yhteistyö on uusi ulottuvuus, ei vain maittemme välisissä
suhteissa, vaan laajemminkin. Sen perustana oleva ajattelu on ainutlaatuista myös kansainvälisessä katsannossa.

Suomi on Venäjälle portti länteen. Murmanskin, Karjalan ja Leningradin alueet sekä Pietari ovat Suomelle portteja Venäjälle. Lähialueyhteistyön piirissä pyrimme luomaan suotuisat edellytykset taloudelliselle ja teolliselle yhteistyölle. Siksi ensisijaisena huomiomme kohteena ovat yhteistyön perusrakenteet, kuten ihmisten,
tuotteiden ja tiedon liikkuminen, koulutus, rahoitus sekä kaupan ja investointien edistäminen. Murmanskin alueella Suomi on myös osallistunut Kuolan ydivoimalaitoksen turvallisuuden parantamiseen. Neuvotteluja Kuolan nikkelisulattohankkeiden uusimisesta on käyty pitkään. Suomella on edelleenkin valmius jatkaa neuvotteluja kaikille osapuolille sopivan ratkaisun löytämiseksi.

Konsulaatin toimipisteen avaaminen on edistysaskel erityisesti Murmanskin ja Lapin läänin välisen henkilöliikenteen parantamiseksi. Ilokseni olen voinut havaita edistystä eräillä muillakin keskeisillä yhteistyömme aloilla. Murmanskin alueella toimii vajaat kolmekymmentä suomalais-venäläistä yhteisyritystä. Ivalosta on jo toista vuotta ollut säännöllinen linja-autoyhteys Murmanskiin. Samoin olemme voineet kehittää maittemme välisiä tietoliikenneyhteyksiä.
Suoraa lentoyhteyttä on jo kokeiltu. Toivon, että saamme mahdollisimman pian aikaan säännöllisen liikenteen.

Murmanskissa ja sitä ympäröivällä maa- ja merialueella suomalaisia yrityksiä kiinnostavat aivan erityisesti rikkaiden luonnonvarojen yhteinen hyödyntäminen. Luonnonvarojen osalta olemmekin jo pitkään olleet yhteistyössä Venäjän eri tahojen kanssa pohjoisten merien mannerjalustalla olevien kaasu- ja öljyesiintymien
etsintätyössä. Toivomme tämän yhteistyön voivan jatkua myös siirryttäessä näiden luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Näiden toiveiden täyttymisen tukena jatkaa Murmanskissa edelleen työtään Suomen valtion sekä suomalaisyritysten yhteisesti palkkaama projektipäällikkö. Hän on hallinnollisesti osa konsulaattipistettämme, vaikka hänen toimitilansa sijaitseekin muualla.

Osoituksena suomalaisten kiinnostuksesta on myös, että nyt avattavan toimipisteen yhteydessä tulee toimimaan lappilaisten yrittäjien itsenäinen edustusto. Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta ovat toimineet ennakkoluulottomasti yhdessä Lapin läänin yrittäjien ja Telen kanssa Lappi Service Oy:n toiminnan käynnistämiseksi täällä Murmanskissa. Tavoitteena on ollut luoda edellytykset suomalaisille pienyrityksille toimia tasavertaisesti muiden ulkomaalaisten yritysten kanssa Kuolan alueella. Perustettu yhtiö tarjoaa yritysmaailmalle välttämättömät informaatio- ja tietoliikennepalvelut. Toimipiste tulee palvelemaan ensisijaisesti Suomen ja Kuolan alueen kauppaa käyviä suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä ja yhteisöjä.

Toivotamme lappilaiset yrittäjät tervetulleiksi entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja aivan erityisesti toivotamme murmanskilaiset, niin päättäjät, yrittäjät kuin turistimatkalle Suomeen aikovat, tervetulleiksi Suomen uuteen, Murmanskissa toimivaan konsuliedustustoon.

Haluan lopuksi kiittää murmanskilaisia ystäviämme tämän vierailun saamasta suuresta huomiosta. Haluan myös esittää kiitokseni tähän vierailuun osallistuneille Lapin läänihallituksen ja kuntien edustajille sekä suomalaisille yrityselämän edustajille ja liikemiehille. Heidän runsas osallistumisensa on osoitus siitä mielenkiinnosta, jota Suomessa tunnetaan yhteistyöhön Murmanskin alueella.

Lisää kirjanmerkki