Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Heikki Haaviston lausunto Nobelin vuoden 1993 rauhanpalkinnon johdosta

Olen suurella tyytyväisyydellä vastaanottanut tiedon Nobelin vuoden 1993 rauhanpalkinnon myöntämisestä puheenjohtaja Nelson Mandelalle ja presidentti F.W.de Klerkille.

Palkinnon myöntäminen heille on osoituksena kansainvälisen yhteisön tuntemasta laajasta arvonannosta Etelä-Afrikan neuvotteluprosessin osapuolille ja johtajille, jotka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti pyrkivät rotujen tasa-arvoon ja demokraattiseen järjestelmään. Suomi tulee osaltaan jatkamaan aktiivista tukeaan näille pyrkimyksille.

+ + +

STATEMENT BY MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS HEIKKI HAAVISTO

I have with a great pleasure received the news that the Nobel Peace Price for 1993 has been awarded to President F.W.de Klerk and Chairman Nelson Mandela.

This awarded Price is a sign of the wide recognition by the international community to the parties and leaders of the South African negociation process as they aim courageously and without prejudice to pave the way to a non-racial and democratic society. Finland will continue its active support for these aims.

Lisää kirjanmerkki