Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Varsinais-Suomen Liitto Maakuntavaltuuston syyskokous Raisio 13.10.1993

NYT TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ

Suomi on hakenut EY:n jäsenyyttä, koska hallitus ja eduskunta katsoivat, että voimme parhaiten toteuttaa talous- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteemme EY:n jäsenyydessä. EY:ssä - myöhemmin Euroopan Unionissa - joutuisimme entistä avoimempaan kilpailuun muiden jäsenmaiden kanssa. Sen myötä talouspoliittinen liikkumavaramme vähenisi. Tämän haasteen suuruutta ei ole ehkä vielä tajuttu.

Mahdollisessa Euroopan yhteisön jäsenyydessä on meidän suomalaisten kyettävä nykyistä parempaan yhteistyöhön. Jos nykyinen eripuraisuus jatkuu, me emme kykene käyttämään hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita yhdentyvä Eurooppa tarjoaa.

Valtion budjetista kolmasosa on rahoitettu velalla usean vuoden ajan. Suurin osa tästä velasta on mennyt kulutukseen eikä tuottaviin investointeihin. Näin suuri velanotto ei voi jatkua. Siksi meidän on pakko arvioida asioita uudelleen. Meidän on oltava valmiita tinkimään elintasostamme ja kyettävä parempiin suorituksiin sen turvaamiseksi.

Yhteistyön merkitys korostuu myös maakunnissa. Uudistuva aluepoliittinen lainsäädäntö antaa maakuntien liitoille keskeisen roolin alueidensa kehittämisessä. Tämä merkitsee suurta periaatteellista muutosta nykykäytäntöön, jossa valtion viranomaiset viime kädessä käyttävät maakuntien päätösvaltaa.

Uudet tehtävät merkitsevät uutta haastetta maakunnallisille liitoille ja niiden jäsenkunnille. Lisäksi aluekehitysvastuun siirto toteutuu keskellä vaikeata talouskriisiä. Toisaalta tämä voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Maakunnallisilta liitoilta odotetaan nyt voimakasta ideointi- ja kehitys¬panosta, jolla vauhditettaisiin nousua lamasta. Tässä riittää haastetta myös Varsinais-Suomen Liitolle.

Lisää kirjanmerkki