Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusvoimain komentajan avaussanat Puolustusvoimat 100 vuotta -avajaistilaisuudessa 16.1.2018 Finlandia-talo

Herra Tasavallan presidentti, kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat
Herr Republikens president, ärade veteraner från våra krig, mina damer och herrar
Minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi juhlistamaan Puolustusvoimien satavuotista taivalta juhlavuotemme avajaistilaisuuteen tänne Finlandia-talolle. Olkaa tervetulleita!

Puolustusvoimat on kulkenut pitkän matkan vuoden 1918 tammikuun lopusta, jolloin Suomen senaatti määräsi hallituksen joukot perustettavaksi.

Aikojen saatossa Suomen puolustuksen toteutus ja sen järjestelyt ovat muuttuneet useaan otteeseen toimintaympäristön muutosten, tekniikan kehittymisen tai taloudellisten realiteettien ohjaamina. Nykyinen taktiikka, puolustusmateriaali, varuskuntaverkosto, Puolustusvoimien johtamis- ja hallintorakenne sekä sodan ajan joukkojen vahvuus poikkeavat merkittävästi niin itsenäisyytemme alun, sotien kuin kylmän sodan aikojen järjestelyistä.

Muutosten virrat eivät ulotu kuitenkaan kaikkialle. Perustehtävämme on pysynyt muuttumattomana koko olemassaolomme ajan. Puolustusvoimat on läpi maamme itsenäisyyden varustautunut ja kehittänyt toimintaansa rauhan takaamiseksi, mutta tarvittaessa myös Suomen puolustamiseksi sotilaallisesti.

Viimeisimmän kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset luottavat kaikista instituutioista eniten poliisiin ja Puolustusvoimiin. Luottamus ei ole syntynyt kuitenkaan itsestään. Se on osoitus siitä, että Puolustusvoimat on aina tinkimättä täyttänyt sille kuuluneet tehtävät. Kansan arvonanto Puolustusvoimia kohtaan viestii myös siitä, että antamamme varusmies- ja reserviläiskoulutus on laadukasta ja että pitkin matkaa tekemämme koulutuksen kehittämistoimet ovat olleet oikeansuuntaisia.

Maine ja arvostus on tehtävä. Ammattitaitoinen ja työlleen omistautunut henkilöstömme on tässä avainasemassa. Esitän mitä parhaimmat kiitokset kaikille itsenäisyyden vuosikymmeninä maanpuolustukseen osallistuneille miehille ja naisille kaikkien suomalaisten turvallisuuden eteen tehdystä tärkeästä työstä.

Puolustusvoimat on tänään hyvässä iskussa. Puolustuksemme perusta on olosuhteisiimme ja tarpeisiimme rakennettu Suomen malli. Sen kulmakivinä ovat asevelvollisuus, uskottava, koko maan kattava puolustus ja sotilasliittoihin kuulumattomuus. Taustalla on kansalaisten luja maanpuolustustahto. Sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja tarvittaessa torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia kärkikykyjä että laajaa reserviä. Kahdenvälinen ja monenkeskinen puolustusyhteistyö tukee kotimaan puolustuksemme kehittämistä.

Bästa åhörare,

Försvarsmaktens framtidsutsikter är även de ljusa. De utrikes- och säkerhetspolitiska samt försvarspolitiska redogörelserna som har upprättats under denna regeringsperiod ger utvecklingen av vårt försvar tydliga stegmärken långt in på nästa decennium. Detta utgångsläge ger försvarsmakten en säker grund att ta avstamp ifrån, då vi går vidare in på vårt andra århundrade.

Hyvä juhlayleisö,

toivotan teille antoisaa ja mieleenpainuvaa Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlatilaisuutta sekä seminaarin esitelmän ja paneelin että konsertin musiikin siivittäminä. Kiitos. Tack.

 

Puolustusvoimain komentaja

Kenraali Jarmo Lindberg

Lisää kirjanmerkki