Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Statsministerns nyårshälsning

”Ingen natt är så lång att den inte följs av en gryning”. Detta talesätt beskriver på ett bra sätt den ekonomiska utvecklingen i Finland 2017. Efter många år av nedgång har den finländska ekonomin börjat växa kraftigt. Enligt de senaste uppskattningarna ökar nationalprodukten med över tre procent i år. Förändringen har rentav varit snabbare än någon kunde förutspå bara för ett år sedan.

Den växande ekonomin syns på många olika sätt i medborgarnas vardag. Det viktigaste är att antalet arbetsplatser ökar. Enligt Statistikcentralens färskaste statistik fanns det i november hela 83 000 fler sysselsatta än året innan. Siffran kan åskådliggöras med att det varje dag på året skapades 230 nya arbetsplatser. Andelen yrkesverksamma personer bland den arbetsföra befolkningen nådde i november 70,4 procent, vilket är mer än på tio år.

Också antalet arbetslösa arbetssökande minskar nu snabbt. Enligt arbets- och näringsministeriet fanns det i november 57 000 färre arbetslösa arbetssökande än året innan. Siffran kan åskådliggöras med att det varje dag fanns 160 arbetslösa som fick arbete eller vars arbetslöshet upphörde av någon annan orsak.

Särskilt glädjande är att antalet arbetsplatser ökar och arbetslösheten minskar i hela Finland. Stora och små företag anställer mer personal. Nu gäller det att se till att företagen hittar arbetskraft till de lediga uppgifterna.

Vi har åstadkommit denna förändring med gemensamma insatser. Tack vare dessa insatser är det numera nya investeringar och arbetsplatser som dominerar i ekonominyheterna, och inte samarbetsförhandlingar och uppsägningar som det var i så många år.

Förändringen syns också i den allmänna stämningen. Medborgarna har nu en starkare tro på framtiden än på länge.

Arbete är det bästa botemedlet mot utslagning och ojämlikhet. Därför är och förblir regeringens viktigaste mål att stärka sysselsättningen.

Regeringen vill säkerställa att alla befolkningsgrupper får skörda frukterna av tillväxten. Vi har också försökt vara så rättvisa som möjligt när vi har fördelat ansvaret för det gemensamma arbetet för att uppnå tillväxt. Därför är det glädjande att inkomstskillnaderna enligt den färskaste statistiken inte alls ökade i fjol, även om den offentliga debatten gett en annan bild.

I och med den kraftigare tillväxten måste vi lägga särskild vikt vid att förhindra ökade inkomstskillnader. Detta kräver särskild återhållsamhet av dem som bestämmer om de allra högsta lönerna och arvodena. Ett gott föredöme behövs också för att stärka vår ekonomis konkurrenskraft. Även framöver krävs det alltså att lönepolitiken är måttlig.

Trots att de senaste nyheterna på ekonomiområdet är positiva, får vi inte vila på våra lagrar. Vi måste försöka förutse den samhälleliga utvecklingen på längre sikt. Många av framtidens förändringar kan lätt uppfattas som hot. Gamla yrken försvinner i och med den tekniska utvecklingen. En del människor och områden löper risk att komma på efterkälken. Det är svårt att förutse alla konsekvenser av klimatförändringen. Vår gemensamma utmaning är att identifiera framtidens stora frågor och hitta rätt svar på dem.

Vi vet redan nu att fostran och utbildning även i fortsättningen är nyckelord med tanke på Finlands framgång. För att nämna ett exempel är det dags för oss att med tanke på barnens bästa inleda en öppen diskussion om att förlänga läroplikten, antingen i början eller i slutet eller i vardera änden.

Det är inte bara den växande ekonomin som har präglat det gångna året, utan också temat för Finlands hundraårsjubileum – Tillsammans. Det har förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Vi har verkligen firat detta märkesår tillsammans. Hela 600 000 finländare deltog i planeringen av jubileumsårets evenemang. Till det officiella programmet anmäldes över 5 000 olika projekt. Det civila samhället i Finland visade sin styrka.

Vi skapade också två nya traditioner i anknytning till självständighetsdagen. Självständighetsdagsaftonen blev en uppsluppen folkfest. Denna tradition är ett lämpligt komplement till vårt värdiga sätt att fira självständigheten den 6 december.

Ur statsministerns synvinkel var barnens självständighetsfest, som ordnades i Ständerhuset i Helsingfors den 5 december, det finaste evenemanget under jubileumsåret. Det lönar sig att göra även detta evenemang till en årlig tradition. Framtiden är i de yngre generationernas händer och därför förtjänar de en egen fest.

Härnäst är det Estland, Lettland och Litauen som firar hundraårsjubileum – var och en på sitt sätt. Jag vill framföra mina hjärtliga gratulationer till våra grannar. Vi förenas både av historien och av en gemensam framtid med stora möjligheter.

I synnerhet estländarna gick helhjärtat in för att fira vårt jubileumsår. Relationerna mellan våra länder är särskilt livaktiga just nu. Tunnelprojektet mellan Finland och Estland visar hur ambitiöst vårt samarbete är.

Det finländska samhällets styrka ligger i dess enighet. Enighet är ett värde i sig, men det är inte en självklarhet. Det ska vi komma ihåg när hundraårsjubileet av Finlands självständighet följs av år 2018. Då har det förflutit hundra år sedan Finland delades itu på ett sätt som fortfarande lyfter fram smärtsamma minnen.

Jag hoppas att vi i stället för att gräva fram de gränslinjer som delade finländarna 1918 kan närma oss även minnesåret för inbördeskriget tillsammans.

Tillsammans med riksdagspartiernas ordförande har vi kommit överens om att inleda minnesåret för inbördeskriget med en gemensam tillställning som betonar betydelsen av försoning, demokrati och ett enhetligt samhälle.

Enligt en känd aforism av den spanska filosofen och poeten George Santayana är den som inte kan minnas sitt förflutna dömd att upprepa det. Detta budskap är också en lämplig utgångspunkt för firandet av minnesåret för händelserna 1918.

Tillsammans har vi klarat oss i hundra år och bara tillsammans kan vi klara oss de följande hundra åren.

Juha Sipilä

Statsminister

Lisää kirjanmerkki