Arkistonumero
3807
Luokka
Puheet
Puhuja
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Lähde
Alkuperäinen kieli
suomi
Kieli
Päiväys
25.11.2018

Republikens president Sauli Niinistös tal vid avtäckningen av gravvården över President Koivisto den 25 november 2018

President Mauno Koivisto lämnade ett djupt och bestående spår i vår nations historia. Hans livsverk utformade en karta som stärkte det demokratiska Finland och ledde oss in på det nya årtusendet.

De viktigaste färdlederna på president Koivistos karta – enhetlighet, förtroende, rättskänsla, demokrati och parlamentarism – leder oss även i fortsättningen i rätt riktning. Finlands folk kände sin president och litade på honom och hans insatser för fosterlandets bästa.

Kartan är ett uttrycksfullt monument. En karta visar vägen och beskriver terrängen. Utan karta är det svårt att planera rutten, och risken för att gå vilse ökar. En karta ger oss också en uppfattning om proportioner. Om att vi är en del av en större helhet, världsordningen. För dess regler och enighet arbetade president Koivisto otröttligt.

Vi lever i en tid som har kallats den postfaktiska eran. I dagens värld uttalar man sig utan att ta sig ens en liten funderare. Mauno Koivistos rutt på kartan löpte ingalunda fågelvägen, tidvis var terrängen svårforcerad och krökarna tvära. Men den ledde aldrig in i en återvändsgränd. Budskapet till oss är tydligt: det går alltid en väg mot framtiden. Och framtiden ska vi sikta på.

Att vi minns vår historia betyder inte att vi fastnar i det förflutna. Det här stenblocket består. Det är vår och våra efterkommandes uppgift att se till att landet omkring det blomstrar.

Tämä puhe on tulostettu Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämästä EILEN-arkistosta.

Suositeltava viittaustapa:
Sauli Niinistö: Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe presidentti Koiviston hautamuistomerkin paljastustilaisuudessa 25.11.2018, 25.11.2018, http://www.eilen.fi/fi/3807/ (30.3.2020)

Tulosta sivu Lisää kirjanmerkki