Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui valtion ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelussa eduskunnassa

Arvoisa puhemies,
Ensimmäistä kertaa puolustushallinnon pääluokka nousee yli kolmen miljardin euron. Aiempina vuosina edustajia on kiinnostanut, että miten paljon puolustusministeriön pääluokka on bruttokansantuotteesta. Nyt tehtävän yhdeksän prosentin lisäyksen ansiosta osuus nousee ensi vuonna 1,29 prosenttiin. Nousua on 0,6 prosenttiyksikköä verrattuna tämän vuoden 1,23 prosenttiin. Mikäli puolustusmenoihin laskettaisiin Naton laskentakaavan mukaisesti, kuten puolustusvaliokunta on edellyttänyt, sotilaallisen kriisinhallinnan menot, sotilaseläkkeet sekä osa Rajavartiolaitoksen menoista, niin osuus BKT:sta olisi noin 0,2 prosenttiyksikköä suurempi eli 1,5 prosenttia.
Hallituksen esitys puolustusbudjetiksi vuodelle 2019 on 3 miljardia 138 miljoonaa euroa. Se on 451 miljoonaa enemmän kuin mitä edellinen huono hallitus jätti tälle hyvälle hallitukselle perinnöksi neljä vuotta sitten. Puolustusministerinä voin tyytyväisenä esitellä hallituksen esitystä.
Viime vuoteen verrattuna suurimmat lisäykset ovat merivoimien alushankinnan eli Laivue 2020:n käynnistyminen 260 miljoonalla eurolla, edustaja Kanervan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän mukaisesti 20 miljoonan lisäys materiaalihankintoihin, tiedustelulain edellyttämät 10 miljoonaa euroa sekä lähes kuusi miljoonaa puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämiseksi.

Arvoisa puhemies,
Käyn nyt hieman tarkemmin näitä muutoksia läpi. Hallitusohjelmaa noudattaen puolustusvoimien materiaalihankintatasoa nostetaan 20 miljoonalla eurolla ja se on näin yhteensä 130 miljoonaa euroa ensi vuonna. Tämän on tarkoitus kasvaa aina 150 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä ja pitää sillä tasolla ensi vuosikymmenellä. Näin varmistamme maavoimien materiaalisen kehittämisen ilma- ja merivoimien strategisten hankkeiden rinnalla.
Usein kuulee virheellisesti väitettävän, että strategiset hankkeet, merivoimien Laivue 2020 ja ilmavoimien Hornetien korvaamiseksi tarkoitettu HX-hanke vaarantavat maavoimien kehittämisen. Näin ei ole. Strategisten hankkeiden rahoitus tulee normaalin rahoituksen päälle.
Hallituksen esitys pitää sisällään viime vuonna aloitetun 50 miljoonan euron tasokorotuksen valmiuden parantamiseksi. Saamani selvityksen mukaisesti tuo summa kuluu tänä vuonna viimeistä senttiä myöten ja sille on tarvetta myös jatkossa.
Tulevan tiedustelulain edellyttämien uusien toimivaltuuksien lisäämisestä ja siihen liittyvistä henkilöstön lisätarpeesta, koulutuskustannuksista sekä laitteiden ja järjestelmien hankinnoista aiheutuvat noin kymmenen miljoonan lisäkustannukset katetaan täysimääräisesti. Tiedustelulakien voimaantulon kiireellisyys ei ole kadonnut ja hallituksen esityksen mukaisesti rahoitus on niiden osalta turvattu.
Hallituksen esitys sisältää 5,7 miljoonaa euroa puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämiseksi sadalla uudella viralla ja 2 miljoonaa euroa sopimussotilaiden palkkaamiseen. Näillä toimilla lievitetään puolustusvoimien henkilöstöpulaa, josta myös puolustusvaliokunta on ollut huolissaan. Henkilöstöpula on heijastunut henkilöstön jaksamisongelmiin. Henkilöstön lisätarvetta on kaikissa puolustushaaroissa ja henkilöstöryhmissä.

Arvoisa puhemies,
Viime vaalikaudella edustaja Kanervan parlamentaarinen selvitysryhmä esitti puolustusvoimien materiaalihankintojen rahoituksen kehittämistä ja tämä hallitus on toteuttanut täysimääräisesti tuon selvityksen esitykset. Ensi vuonna sen on tarkoitus nousta 150 miljoonaan euroon. Hyvä niin, sillä tällä on paikattu vuonna 2012 tehtyjä leikkauksia.
Mielestäni nyt olisi erinomainen vaihe uudelle parlamentaariselle työryhmälle. Se voisi tehdä selvityksen puolustusvoimien henkilöstömäärästä ja sen mahdollisesta kasvattamisesta ensi vuosikymmenellä. Ensi vuodelle esitetyt sata uutta virkaa ovat hyvä alku. Todellisuudessa se on vain laastaria puolustusvoimien henkilöstöpulaan, joka aiheutettiin puolustusvoimauudistuksen 2400 tehtävän leikkaamisella.
Tulevia hallitusneuvotteluja ajatellen olisi erinomainen asia, että parlamentaarisesti löytyisi yhteisymmärrys puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämisestä ja sen edellyttämistä resursseista. Jos siinä yhteydessä halutaan selvittää myös poliisin henkilöstöresurssit, niin siitä vaan.

Lisää kirjanmerkki