Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Jussi Niinistön puhe Rauhanturvaajaliiton 50-vuotisjuhlassa

Arvoisa juhlayleisö, rouva ministeri, hyvät naiset ja herrat

On ilo saada tuoda valtioneuvoston tervehdys 50-vuotisjuhlapäivää viettävän Suomen Rauhanturvaajaliiton juhlaan.

Kuten tiedämme, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta ovat olleet merkittävä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa jo yli kuuden vuosikymmenen ajan. Suezilta käynnistynyt suomalainen rauhanturvaaminen on kansallinen menestystarina.

Kylmän sodan aikana rauhanturvaaminen tarjosi Suomelle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen yhteistyöhön, mikä sen ajan poliittisista asetelmista johtuen olisi muuten ollut ongelmallista. Osallistumisella vahvistimme kansainvälistä asemaamme ja laajensimme geopoliittista liikkumatilaamme. Osoitimme maailmalle, että Suomi kuuluu länteen. Samalla onnistuimme profiloitumaan maana, joka kantaa kansainvälistä vastuuta kokoonsa nähden merkittävällä panostuksella.

Tänäkin päivänä osallistuminen rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan on osa kansainvälisen vastuun kantamista ja Suomen turvallisuuden rakentamista. Nykyisin Suomen osallistuminen palvelee kuitenkin entistä enemmän myös kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä. Kansainvälisillä operaatioilla parannamme puolustuksemme yhteisoperaatiokykyä sekä henkilöstömme valmiutta toimia yhdessä muiden kanssa. Saamme operaatioista sotilaallista kokemusta, josta on hyötyä kotimaan puolustuksessa. Kansainvälisistä tehtävistä palaavat reserviläiset ja ammattisotilaat ovat entistä osaavampia isänmaan puolustajia. Samalla operaatiot tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa puolustuksemme ulkoista uskottavuutta päästessämme näyttämään maailmalla asevelvollisuusarmeijamme ammattitaitoa. Suomalaisten rauhanturvaajien maine on tunnetusti erinomainen ja teidän osaamisenne on arvostettu korkealle tasolle – sain tästä palautetta viimeksi kaksi viikkoa sitten vieraillessani UNTSO:n esikunnassa Jerusalemissa.

Tällä hetkellä joukkomme osallistuvat kaikkiaan yhdeksään kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon, ja parhaillaan lähes 500 suomalaista turvaa rauhaa ympäri maailmaa. Toimintamme painopiste on nyt Lähi-idässä, ja ensi vuonna vahvistamme joukkojamme Afganistanissa. Keskitymme operaatioihin, joissa osaamisestamme ja panostuksestamme on mahdollisimman suuri hyöty. Osallistumispäätöksiä tehtäessä meidän on huomioitava mahdollisuutemme edistää konfliktialueiden vakautta ja toisaalta osallistumista on arvioitava Suomen turvallisuuden ja kansallisten intressien näkökulmasta.

Kriisinhallintaoperaatioiden luonteen muuttuminen ja operaatioiden vaativuuden lisääntyminen korostavat entisestään Rauhanturvaajaliiton merkitystä. Toivon, että yhdistys jatkaa määrätietoista työtä rauhanturvaajien tukitarpeiden huomioimiseksi. Isänmaalle oman panoksensa antaneen ja operaatiossa kovia kokeneen rauhanturvaajan täytyy voida luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta myös palveluksen jälkeen. Rauhanturvaajien jälkihoidossa on otettu viime vuosina positiivisia askelia, mutta vielä on työtä tehtävänä. Tätä työtä jatkamme yhdessä.

Hyvä juhlayleisö, tänään on aika kiittää niitä yli 50 000 suomalaista, jotka ovat olleet mukana etsimässä ratkaisua aseellisiin konflikteihin kaikkiaan yli 30:ssa operaatiossa. Tämän työn tukena tarvitaan jatkossakin Suomen Rauhanturvaajaliiton aktiivisia toimia. Rauhanturvaajamme ovat juhlapäivän ansainneet.

Näillä sanoilla haluan kiittää Rauhanturvaajaliittoa Suomen puolustuksen eteen tehdystä työstä ja toivottaa yhdistykselle mitä parhainta 50-vuotisjuhlapäivää.

Lisää kirjanmerkki