Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Jussi Niinistön puhe Sotahistoriallisen Seuran 75-vuotisjuhlassa

Arvoisa Suomen Sotahistoriallisen Seuran herra puheenjohtaja, hyvät sotahistorian ystävät

Kansakunta rakentuu lopultakin kokemuksen, se rakentuu tunteen varaan. Vaikeatkin muistot – kuten sodat – rakentavat kansakokonaisuutta. Päälle satavuotiaan Suomen tie alkoi vapaussodasta ja jatkui kamppailuna vapaudesta talvi- ja jatkosodissa. Sodat koskettivat useita sukupolvia, ja vielä tänäkin päivänä vaalimme sotiemme muistoa eri tavoin.

Sotamuistoyhdistys perustettiin tammikuussa 1944, jatkosodan kohtalonhetkien ollessa vielä tulevaisuudessa.
Päämajan sotahistoriallisen toimiston päällikkö, jääkärieversti Heikki Nurmio lausui yhdistyksen toimilupa-anomuksesta seuraavin sanoin: ”Tälläisen yhdistyksen toiminta tulee epäilyksettä meillä mitä tehokkaimmalla tavalla hyödyttämään Sotamuseota ja Sota-arkistoa ja yleensä sotamuistojen keruuta. Sen tarpeellisuus on yhä ilmeisempi, kun ymmärrettävistä syistä nämä molemmat laitokset vain niukasti voivat saada valtion rahallista avustusta sodan aikana ja kauan sen jälkeenkin toimintansa tukemiseksi.” Nurmion näkemys osoittautui oikeaksi ja on valitettavan ajankohtainen tänäkin päivänä, esimerkiksi Sotamuseokysymyksen ollessa yhä auki.

Sotamuistoyhdistys – joka tänä päivänä kantaa Suomen Sotahistoriallisen Seuran nimeä – on 75:n vuoden historiansa aikana koonnut saman katon alle tuhansia sotahistorian harrastajia ja tutkijoita. Se on tällä hetkellä Suomen tieteellisistä seuroista laajin.
Yli 1 200 jäsentä saa osallistua seuran monipuoliseen toimintaan, joka ulottuu esitelmätilaisuuksista sotahistoriallisiin kohteisiin tehtäviin matkoihin. Unohtaa ei liioin pidä vuosittain ilmestyvää Sotahistoriallista aikakauskirjaa, alansa klassikkoa joka täyttää tieteellisen julkaisun kriteerit.

Hyvät kuulijat

Sotahistorian tuntemuksella on useita ulottuvuuksia. Uuden tiedon tuottamisen lisäksi historia auttaa meitä ymmärtämään niin menneisyyttä kuin tätä hetkeä – ainakin näin olen itse urallani kokenut.

Toivotan sekä puolustusministerin että rivijäsenen ominaisuudessa Suomen Sotahistorialliselle Seuralle hyvää vuosipäivää ja valoisaa tulevaisuutta!

Lisää kirjanmerkki