Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen den 10 december 2019

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet!

Jag gratulerar er, ärade statsminister, för det förtroende ni fått av riksdagen. I dag tillträder under er ledning det självständiga Finlands sjuttiosjätte regering.

Ni tar på er ansvaret efter ett snabbt förlopp. Ni har majoritetens stöd i riksdagen och regeringsprogrammet är bekant för er och era ministrar.

Meningsskiljaktigheterna inom den förra regeringen blev för djupa. Efter det har den politiska debatten varit mycket intensiv. Stämningen är ställvis konfliktfylld.

Världen omkring oss är instabil. Det är allt svårare att förutse hur världspolitiken utvecklas.

Också i hemlandet är förhållandena mycket krävande.

Det är viktigt att vi hittar ett bättre gemensamt språk. Det betyder ingalunda avsaknad av skarp och rentav kritisk debatt. Men det är också viktigt att respektera åsikter som avviker från de egna. Dessa ansatser vill jag på alla sätt stödja.

Det program ni får i arv av den förra regeringen är mycket omfattande. Arbetet med det har bara börjat, och många frågor väntar på att bli lösta. Ert uppdrag kräver engagemang och stark attityd. Arbetet i statsrådet är kollegialt, vilket innebär att man stöder varandra.

Samarbetet med den förra regeringen fungerade bra. Jag är övertygad om att vi med den nya regeringen kommer att ha ett lika nära samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Jag är beredd att fortsätta det goda och naturliga samarbetet.

Ärade statsminister, bästa ministrar!

Ni står inför en krävande uppgift. Jag önskar er framgång i den.

Lisää kirjanmerkki