Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Balticconnector-kaasuputken avajaisissa 11.12.2019

(Puheen kieli englanti)

Hyvät naiset ja herrat,

Olemme kokoontuneet juhlistamaan jälleen yhtä uutta yhteyttä maittemme välillä. Suomea ja Viroa yhdistävät jo ennestään monet siteet, jotka ovat luonteeltaan poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia. Tämän kaasuputken valmistumisen myötä vastaava tärkeä askel otetaan nyt myös energia-alalla.

Kaasuputken vaikutus ei rajoitu pelkästään Suomeen ja Viroon. Kyseessä on pitkälti yleiseurooppalainen projekti. Suomen ja Viron valtioiden vahvan panoksen lisäksi myös Euroopan komission tuki on ollut keskeistä hankkeen toteutuksessa.

Karttaa katsoessaan ymmärtää hyvin syyn tähän. Kun pyrimme ”yhdistämään Eurooppaa”, yhteys Baltiaan on avainasemassa. Tämä kaasuputki on tärkeä osa Suomen ja Baltian maiden uutta alueellista kaasumarkkinaa. Sen myötä otamme askeleen kohti aitoa EU:n laajuista kaasuverkkoa ja -markkinaa.

Hanke tarjoaa useita energiaan liittyviä höytyjä. Toimituspohjan laajentaminen, lisääntyvä kilpailu ja toimivat markkinat parantavat kaikkien energiavarmuutta.

Lisäisin vielä, että asiaan liittyy muitakin hyötyjä, jotka ulottuvat energiahuoltoa laajemmalle. Se, että EU yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kykenee toteuttamaan mittavia hankkeita kohentaa yleistä mielikuvaa Euroopasta. Moderni, vaurautta ja hyvinvointia ylläpitävä infrastruktuuri edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä.

Se, mikä koskee energiaa, pätee myös muihin aloihin. Yhdessä olemme vahvempia.

Tarvitsemme ajanmukaista energiainfrastruktuuria pystyäksemme vastaamaan suurimpaan tulevaisuuden haasteeseemme: ilmastonmuutokseen.

Samalla kun Suomi luopuu hiilen energiakäytöstä seuraavan vuosikymmenen aikana, maakaasun merkitys energiapaletissa säilyy. Tämän kaasuputken käyttöiän aikana saatamme hyvinkin nähdä energiateknologiassa uusia läpimurtoja, jotka osoittautuvat kaupallisesti elinkelpoisiksi. Tulevaisuudessa tässäkin putkessa voi virrata bio- tai synteettistä kaasua tai jopa vetyä.

Haluan kiittää kaikkia, jota ovat myötävaikuttaneet tämän hankeen onnistumiseen. Meillä on syytä olla siitä ylpeitä: niin suomalaisina, virolaisina kuin eurooppalaisinakin.

Lisää kirjanmerkki